Lietuvos bankas
2020-01-03
  • PFI.jpg
     
11

2019 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 272,5 mln., o per paskutinius 12 mėn. – 2,3 mlrd. Eur (iki 24,0 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Ne finansų bendrovių, namų ūkių2 ir valdžios sektoriaus indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 121,4 mln., 101,8 mln. ir 62,1 mln., o finansų sektoriaus3 indėliai sumažėjo 12,8 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 6,6 mlrd., 14,7 mlrd., 2,3 mlrd. ir 530,9 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 196,7 mln. ir 85,4 mln. – iki atitinkamai 6,1 mlrd. ir 10,7 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 9,4 mln. – iki 20,4 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams padidėjo 39,9 mln., ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui jos sumažėjo atitinkamai 30,1 mln. ir 0,4 mln. Eur, o paskolos finansų sektoriui nepakito. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,3 mlrd., 8,6 mlrd., 360,4 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti padidėjo 50,2 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 4,0 mln. ir 6,2 mln. – iki atitinkamai 8,3 mlrd., 733,9 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
   
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
 

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.
2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.
3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.