Lietuvos bankas
2019-01-28
  • PFI.jpg
     
11

2018 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2018 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 605,0 mln. Eur. Namų ūkių, ne finansų bendrovių ir finansų sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 670,7 mln., 83,8 mln. ir 62,0 mln., o valdžios sektoriaus indėliai sumažėjo 211,5 mln. Eur. Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 633,2 mln. ir 39,4 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 145,3 mln. Eur. Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir finansų sektoriui sumažėjo atitinkamai 151,8 mln. ir 60,3 mln., o paskolos namų ūkiams ir valdžios sektoriui padidėjo atitinkamai 61,8 mln. ir 5,0 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 64,4 mln. ir 9,8 mln., o paskolos vartojimui sumažėjo 12,4 mln. Eur.

Išsamiau apie 2018 m. gruodžio mėn. PFĮ balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (111.8 KB ). Išsamius duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos srityje.