Lietuvos bankas
2021-08-26
11

2021 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 307,8 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) – 613,9 mln. Eur. Per 2021 m. liepos mėn. paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms, namų ūkiams2, finansų3 ir valdžios sektoriams išaugo atitinkamai 172,4 mln., 118,2 mln., 12,9 mln. ir 4,2 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 1,2 mlrd. ir 85,3 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 696,8 mln. ir 16,0 mln. Eur. 2021 m. liepos pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 11,7 mlrd., 1,2 mlrd., 7,8 mlrd. ir 338,1 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 97,0 mln., 14,2 mln. ir 7,0 mln. – iki atitinkamai 9,8 mlrd., 747,7 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 272,2 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. – 7,4 mlrd. Eur. Namų ūkių, valdžios ir finansų sektorių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 216,6 mln., 64,8 mln. ir 17,4 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 26,6 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 4,4 mlrd., 2,7 mlrd., 246,1 mln. ir 79,9 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. liepos pabaigoje sudarė atitinkamai 19,4 mlrd., 9,3 mlrd., 2,9 mlrd. ir 892,6 mln. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 253,6 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 27,7 mln. – iki atitinkamai 15,5 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,09 proc. p. – iki 3,42 proc. Paskolų vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,08 ir 0,93, o būstui įsigyti jos sumažėjo 0,03 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. liepos mėn. sudarė atitinkamai 8,88, 5,71 ir 2,18 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ 
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Toliau didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (109.5 KB download icon)