Lietuvos bankas
2021-01-04
12

2020 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2020 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje apžvelgiamu laikotarpiu sudarė 284,4 mln. Eur. Išaugusios reinvesticijos (429,2 mln. Eur) atsvėrė nuosavybės (112,9 mln. Eur) ir skolos priemonių (31,9 mln. Eur) sumažėjimą (žr. 1 pav.). 2020 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo investicijos Švedijos (70,4 mln. Eur), Honkongo (58,1 mln. Eur), Lenkijos (54,2 mln. Eur) ir Šveicarijos (46,2 mln. Eur) kapitalo įmonėse, o susitraukė iš Jungtinės Karalystės (69,3 mln. Eur) ir Latvijos (39,6 mln. Eur) kapitalo įmonių. Pagal ekonominės veiklos rūšis didžiausios investicijos užfiksuotos finansinės ir draudimo (116,9 mln. Eur), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (110,2 mln. Eur) veiklos įmonėse, o investicijų sumažėjimas – transporto ir saugojimo veiklos įmonėse (16,8 mln. Eur);

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2020 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 19,4 proc. ir sudarė 462,7 mln. Eur. Iš jų dividendai sumažėjo 83,6, reinvesticijos – 4 proc. ir atitinkamai sudarė 18,6 mln. ir 429,2 mln. Eur (žr. 2 pav.). Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (103,9 mln. Eur), Honkongo (52 mln. Eur) ir Nyderlandų (43,3 mln. Eur) investuotojams;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 2,8 proc. ir 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 19,1 mlrd. Eur, arba 39,1 proc. BVP. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 6 827 Eur TUI. Didžiausi investuotojai ir toliau yra Švedija (3,4 mlrd. Eur), Estija (2,7 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (2,3 mlrd. Eur). Daugiausia investuota Lietuvoje į finansinės ir draudimo veiklos (5,1 mlrd. Eur) bei apdirbamosios gamybos (3,3 mlrd. Eur) įmones;

Lietuvos TI srautas užsienyje sudarė 68,6 mln. Eur, tai nulėmė padidėjusios investicijos į nuosavybės priemones (36,7 mln. Eur) ir reinvesticijos (32,2 mln. Eur). Didžiausi teigiami investicijų srautai užfiksuoti Estijoje (37,3 mln. Eur) ir Latvijoje (32,3 mln. Eur), o neigiami – Švedijoje (18,4 mln. Eur) ir Baltarusijoje (15,6 mln. Eur). Didžiausi investicijų srautai buvo finansinės ir draudimo (22,4 mln. Eur) veiklos įmonėse;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, nagrinėjamu laikotarpiu sudarė 43 mln. Eur. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (24,5 mln. Eur) ir Estijoje (18,7 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonių (25 mln. Eur);

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 4,5 mlrd. Eur. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 87,6, į euro zonos šalis – 73,7 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Daugiausia investuota Latvijoje (1 mlrd. Eur), Kipre (856,2 mln. Eur) ir Estijoje (845,3 mln. Eur).

1 pav. TUI srautas Lietuvoje

2 pav. TUI pajamos Lietuvoje

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.

Pranešimo pdf versija (99.4 KB download icon)