Lietuvos bankas
2023-10-13
11

Lietuvos bankas pagal Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas skelbia metinius tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pagal galutinę investuojančiąją šalį 2022 m. duomenis[1].

Paskelbti duomenys rodo, kad 2022 m. gruodžio 31 d. pirmaujančioji šalis investuotoja buvo JAV (5,6 mlrd. Eur), po jos – Švedija (4,4 mlrd. Eur), Jungtinė Karalystė (3,6 mlrd. Eur) ir Vokietija (2,1 mlrd. Eur) (žr. pav.).

Grįžtamosios investicijos rodo, kad rezidentų turimas kapitalas, kuris palieka šalį, o vėliau grįžta, reinvestuojamas TUI forma, sudarė 965,9 mln. Eur.

Palyginus TUI pagal galutinę investuojančiąją šalį duomenis su tiesiogiai investuojančios šalies duomenimis, Jungtinių Amerikos Valstijų investicijų vertė padidėjo 11,9 karto, o Vokietijos, Nyderlandų, Kipro ir Latvijos investicijų pozicijos sumažėjo daugiau nei 50 proc.

Sukauptosios TUI Lietuvoje 2022 m.

Tiesioginės užsienio investicijos pagal galutinę investuojančiąją šalį

Išsamūs metiniai TUI pagal galutinę investuojančiąją šalį duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (106.5 KB download icon)


[1] Statistikai parengti buvo panaudota Valstybinės duomenų agentūros tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo informacija apie tarptautinių įmonių nuosavybės struktūrą. TUI likučiai pagal galutinę investuojančiąją šalį apskaičiuojami proporcingai perskirsčius tiesioginio užsienio investuotojo (nerezidento) turimą nuosavybės dalį pagal galutinio investuotojo turimos nuosavybės dalį, perduodamą per susijusias įmones.