Lietuvos bankas
2021-02-05
11

Lietuvos bankas pagal Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas parengė ir pradeda skelbti metinius tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pagal galutinę investuojančiąją šalį duomenis. Statistikai parengti buvo panaudota Lietuvos statistikos departamento tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo (metinės statistinės ataskaitos TUI-01) 2015–2019 m. informacija apie tarptautinių įmonių nuosavybės struktūrą. Sukauptųjų TUI perskirstymas pagal nuosavybės struktūrą leidžia nustatyti galutinę investuojančiąją šalį, kontroliuojančią investicijų kryptį bei prisiimančią riziką, ir identifikuoti grįžtamąsias investicijas (angl. round-tripping). Grįžtamosios investicijos – tai rezidentų turimas kapitalas, kuris palieka šalį, o vėliau grįžta reinvestuojamas TUI forma. Šios investicijos nesuteikia valstybei tipinės TUI naudos, nes daugeliu atvejų pasinaudojama tiek kitų šalių, tiek ir rezidentų šalies mokesčių lengvatomis.

Paskelbti duomenys rodo, kad 2019 m. gruodžio 31 d. pirmaujančioji šalis investuotoja buvo Švedija (3,1 mlrd. Eur), po jos – Jungtinė Karalystė (1,7 mlrd. Eur), Vokietija (1,4 mlrd. Eur), Estija (1,3 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (1,2 mlrd. Eur) (žr. pav.). Grįžtamosios investicijos sudarė 788,9 mln. Eur. Palyginus TUI pagal galutinę investuojančiąją šalį duomenis su tiesiogiai investuojančios šalies duomenimis, matyti, kad reikšmingai padidėjo Džersio, Jungtinės Karalystės ir JAV kilmės investicijos, o Estijos, Nyderlandų, Kipro ir Liuksemburgo – sumažėjo daugiau nei 50 proc.

Sukauptosios TUI Lietuvoje 2019 m.

Išsamūs metiniai TUI pagal galutinę investuojančiąją šalį duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (116.8 KB download icon)