Lietuvos bankas
2011-04-01

(bendras Lietuvos banko ir Statistikos departamento pranešimas)

Išankstiniais duomenimis, 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje sudarė 594,2 mln. litų. Palyginti su 2010 m. trečiuoju ketvirčiu, TUI srautas Lietuvoje sumažėjo 905,3 mln. litų, arba 60,4 procento. 2010 m. TUI srautas Lietuvoje sudarė 1,6 mlrd. litų ir, palyginti su 2009 m., padidėjo 1,2 mlrd. litų, arba beveik keturis kartus. 2010 m. gruodžio 31 d. sukauptosios TUI Lietuvoje sudarė 35,1 mlrd. litų ir per metus jų suma padidėjo 4,2 procento.

2010 m. Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) užsienyje srautas buvo didžiausias ketvirtąjį ketvirtį ir sudarė 397,9 mln. litų. 2010 m. Lietuvos TI užsienyje srautas siekė 334,4 mln. litų ir, palyginti su 2009 m., sumažėjo 205,8 mln. litų, arba 38,1 procento. Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2010 m. pabaigoje sudarė 5,5 mlrd. litų ir per metus jų suma sumažėjo 1,8 procento.

Išsamiau apie 2010 m. ketvirtojo ketvirčio ir 2010 metų tiesioginių užsienio investicijų statistiką – pranešime spaudai.

Išsamūs tiesioginių užsienio investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko svetainės skyrelyje „Statistika“. Informacija apie tiesiogines užsienio investicijas yra ir Statistikos departamento Rodiklių duomenų bazėje.