Lietuvos bankas
2012-12-19

Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad Lietuvos bankas pagrįstai skyrė griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo buvusiam Kredito įstaigų priežiūros departamento direktoriui Kazimierui Ramonui.

Teismo vertinimu, pareigūnas dėl savo biurokratinio požiūrio į užimamas pareigas nebuvo pakankamai aktyvus ir neatliko visų nuo jo priklausančių veiksmų, savo neveikimu apsunkindamas Lietuvos banko darbą.

2011 m. lapkričio 28 d. Lietuvos banko valdybos pirmininkas drausminę nuobaudą K. Ramonui skyrė už netinkamą darbo pareigų vykdymą ir biurokratizmą tarnybinėje veikloje.

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. birželio 20 d. iš esmės atmetė K. Ramono ieškinį Lietuvos bankui dėl šios nuobaudos panaikinimo ir pripažino, kad, skirdamas griežčiausią nuobaudą – atleidimą iš darbo, Lietuvos bankas nepažeidė Darbo kodekso. Iš keturių įsakymo skirti drausminę nuobaudą punktų teismas du panaikino, bet nurodė, kad tai neturi teisinės įtakos ieškinio reikalavimui pripažinti neteisėtais darbo sutarties nutraukimą ir atleidimą iš darbo.

Tačiau aukštesnės instancijos Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 17 d. patenkino Lietuvos banko apeliacinį skundą ir pabrėžė, kad bet kuris įsakymo dėl drausminės nuobaudos K. Ramonui skyrimo punkte nurodytas pažeidimas kartu ir atskirai buvo pakankamas pagrindas skirti ieškovui darbdavio paskirtą drausminę nuobaudą. Todėl atitinkamai pakeista Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimo dalis, kuria buvo panaikinti du įsakymo dėl drausminės nuobaudos K. Ramonui punktai.


K. Ramono apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismas atmetė.