Lietuvos bankas
2020-06-09
11
  • Euras tebėra antra populiariausia valiuta pasaulyje po JAV dolerio
  • Euro, kaip pasaulinės atsargų valiutos, vaidmuo yra stabilus
  • Po pasaulinės krizės žemiausią lygį pasiekęs tarptautinis euro vaidmuo nebesilpnėja 
  • Euras yra pagrindinė žaliųjų obligacijų išleidimo valiuta visame pasaulyje

2019 m. tarptautinis euro vaidmuo iš esmės tebebuvo stabilus. Tai buvo viena iš pagrindinių Europos Centrinio Banko (ECB) šiandien paskelbtos naujausios metinės ataskaitos „The international role of the euro“ („Tarptautinis euro vaidmuo“) išvadų.

Pakoregavus pagal valiutos kurso įvertinimo poveikį, negrąžintų tarptautinių paskolų eurais dalis 2019 m. pabaigoje buvo 1 procentiniu punktu didesnė nei 2018 m. pabaigoje ir sudarė 15,4 %. Neišpirktų tarptautinių skolos vertybinių popierių eurais dalis sumažėjo, o tarptautinių oficialiųjų atsargų ir tarptautinių indėlių likučių eurais dalis iš esmės tebebuvo stabili, taip pat kaip ir euro – kaip ne euro zonos sandorių ir eurų banknotų, cirkuliuojančių už euro zonos ribų, atsargų valiutos – dalis.

Nuo euro įvedimo prieš 20 metų jis vis dar yra antra populiariausia valiuta visame pasaulyje po JAV dolerio, tačiau po pasaulinės finansų krizės jo naudojimo mastas sumažėjo ir 2016 m. pasiekė žemiausią lygį. Tarptautinio euro vaidmens svarbą visų pirma palaiko stipresnė ir vieningesnė ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) bei kapitalo rinkų sąjunga, kuriama siekiant užtikrinti patikimą euro zonos ekonomikos politiką.

„Ką tik praūžusi COVID-19 banga pabrėžė šių politikos krypčių ir reformų, kurios yra labai svarbios euro patrauklumui didinti visame pasaulyje, būtinybę“, – teigė ECB pirmininkė Christine Lagarde.

Į minėtą ataskaitą taip pat įtrauktas ir intarpas apie euro vaidmenį pasaulinėse žaliųjų obligacijų rinkose, kadangi 2019 m. euras buvo pagrindinė žaliųjų obligacijų išleidimo valiuta. „Greitas tvarios ekonominės veiklos ES taksonomijos įgyvendinimas padėtų sukurti patikimą ir standartizuotą sistemą, užtikrinti didesnį investuotojų pasitikėjimą ir taip sustiprinti tarptautinį euro vaidmenį“, – teigė ECB vykdomosios valdybos narys Fabio Panetta.

1 pav. Tarptautinis euro vaidmuo 2019 m. tebebuvo istoriškai žemiausio lygio

Tarptautinio euro vaidmens sudėtinis indeksas (procentais; esant einamiesiems ir 2019 m. ketvirtojo ketvirčio valiutų kursams; keturių ketvirčių slenkamasis vidurkis)