Lietuvos bankas
2019-06-10
  • Fotolia_103910584_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Birželio 10–11 d. Rygoje vyks 2-oji Tarptautinė Baltijos šalių ekonomikos tyrėjų konferencija. Joje dalyvaus daugiau nei 80 ekonomikos mokslininkų iš viso pasaulio, pranešimus skaitys ir Lietuvos banko tyrėjai, bus surengta speciali sesija apie lyčių ekonomiką. 
 

„Pastebime, kad ekonomikos mokslininkų susidomėjimas Baltijos šalių ekonomikos tyrėjų konferencija kiekvienas metais vis didėja – šiemet mokslinis komitetas gavo 122 pareiškimus skaityti pranešimus konferencijoje, iš jų atrinkta mažiau nei pusė – 55“, –- sako Lietuvos banko Tyrimų centro direktorius Povilas Lastauskas. 

Šiais metais pagrindinį konferencijos pranešimą skaitys Ekonomikos ir statistikos tyrimų centro direktorius prof. Francis Kramarz, Paryžiaus ENSAE universiteto profesorius ir vizituojantis profesorius Upsalos universitete, Švedijoje. Jo pranešimo tema „Firm-to-Firm Trade: Imports, Exports and the Labor Market“ (Prekyba tarp įmonių: importas, eksportas ir darbo rinka).

Iš viso konferencijoje dalyvaus apie 80 tyrėjų iš viso pasaulio – Europos bei kitų šalių, pavyzdžiui, JAV ir Honkongo, pranešimus skaitys ir Lietuvos banko tyrėjai. Savo mokslinius tyrimus pristatys ir 7 mokslininkai iš Lietuvos banko Tyrimų centro, kiti dalyvaus kaip skaitomų pranešimų diskutantai. 

Konferencijos pranešimai bus skaitomi įvairiomis temomis, tokiomis kaip darbo rinka, pinigų politika, technologijos ir inovacijos. Taip pat bus rengiama speciali sesija apie lyčių ekonomiką, organizuojama kartu su FROGEE tinklu (lyčių ekonomikos mokslinių tyrimų forumas Rytų Europoje ir besivystančiose šalyse).

Baltijos šalių ekonomikos konferencijos metu bus įteikta Vlado Jurgučio premija ir Lietuvos banko premija už ekonomikos srities disertaciją. Šios premijos mokslininkams paskiriamos metų pradžioje. 

Šiemet Vlado Jurgučio premija buvo skirta už kolektyvinį Matthias Gerhard Weber ir Arthur Schram darbą „The non-equivalence of labour market taxes: a real-effort experiment" (Mokesčių darbo rinkoje nelygiavertiškumas: faktinių pastangų eksperimentas). 

Premija už ekonomikos disertaciją skirta Adai Kovaliukaitei už darbą „The role of strategic beliefs in understanding strategic, pro-social and socially complementary behavior“ (Strateginių įsitikinimų vaidmuo tiriant strateginį, socialinį ir socialiai tinkamą elgesį).

Praėjusiais metais pirmąją Baltijos šalių ekonomikos tyrėjų konferenciją organizavo Lietuvos banko Tyrimų centras kartu su Vilniaus universitetu, o kitąmet šią konferenciją surengs Estijos centrinis bankas kartu su savo šalies universitetu.