Lietuvos bankas
2022-03-21
11

2021 m. Lietuvoje sutelktinio finansavimo platformų (SFP) rinka itin plėtėsi – augo aktyviai veikiančių šių platformų operatorių (SFPO) skaičius, daugėjo finansuojamų projektų, didėjo suteikiamas finansavimas. Finansuota projektų suma, palyginti su 2020 m., padidėjo net 191 proc. ir sudarė 114,8 mln. Eur. O 2021 m. finansuotų įvairių projektų skaičius siekė 1 516 – 866 daugiau nei pernai. 

„Sutelktinio finansavimo platformos Lietuvoje, nepaisant COVID-19 pandemijos, veikė aktyviai ir plėtėsi. Šalies verslas aktyviai ieškojo alternatyvių pajamų šaltinių, ir taip sutelktinis finansavimas tapo vis dažniau naudojama verslo finansavimo alternatyva. Be to, pandemijos metu sukauptų pinigų įdarbinimas tapo aktualus ir patiems gyventojams“, – sako Audrius Šilgalis, Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovas.

2021 m. SFPO sudarė 408 tūkst. sandorių, t. y. 177 proc. daugiau nei 2020 m. Šių sandorių vertė – 114,8 mln. Eur. Palyginimui: 2020 m. buvo sudaryta 147 tūkst. sandorių, kurių vertė 39,45 mln. Eur. 

Per visą sutelktinio finansavimo veiklos laikotarpį (nuo 2017 iki 2021 m.) paskelbta 2 614 projektų, iš jų 1 516 paskelbti pernai, 2021 m. Tai 133 proc. daugiau nei 2020 m. Ši tendencija rodo, kad sutelktinis finansavimas tampa vis dažniau naudojama verslo finansavimo alternatyva.

Vertinant finansuotas sumas pagal finansavimo rūšis, pastebėta, kad su nekilnojamuoju turtu (NT) susijusių verslo projektų finansavimui skirtos sumos (63,8 mln. Eur, arba 55,6 %) yra didesnės už kitų verslo projektų (paskolų refinansavimas, finansavimas apyvartinėms lėšoms ir pan.) finansavimo sumas (50,9 mln. Eur, arba 44,4 %). Tai galima paaiškinti tuo, kad NT verslo finansavimo projektai paprastai yra didesni ir jiems reikia didesnio finansavimo.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvoje SFPO sąraše buvo 21 SFPO (per metus – 7 nauji operatoriai), iš jų aktyviai veikė 10, o kiti 11 veiklos dar nebuvo pradėję vykdyti. Šeši SFPO padėjo finansuoti projektus, susijusius su NT verslo finansavimu, o per kitus SFPO buvo finansuojami kiti mažesni verslo projektai, refinansuojamos verslo paskolos ir pritraukiamos apyvartinės lėšos. Pažymėtina, kad sutelktinio finansavimo rinkoje dominavo finansavimas paskolomis.

2021 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų reglamentas, jame nustatytas bendras sutelktinio finansavimo teisinis reguliavimas visoje Europos Sąjungoje. Pagal Reglamentą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai yra licencijuojami subjektai, jų pagrindinė veiklos paskirtis – tarpininkauti tarp projektų savininkų ir finansuotojų.

Sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklos apžvalga (2021 m.)