Lietuvos bankas
2021-04-06
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) pradėjo viešas konsultacijas dėl siūlomų sutelktinio finansavimo techninių standartų projektų, kuriuos parengti įpareigoja Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų reglamentas (toliau – Reglamentas).

Reglamentas ES lygiu suteikia galimybę vienoje valstybėje narėje licencijuotam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui teikti tarpvalstybines paslaugas kitose narėse. Reglamente nustatomi bendri reikalavimai sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams ES mastu, įskaitant taisykles skirtas investuotojų apsaugai.

Reglamentas reikalauja, kad ESMA parengtų 12 techninių standartų - 8 techninius reguliavimo standartus (RTS) ir 4 techninius įgyvendinimo standartus (ITS).

ESMA konsultaciniame dokumente pateikiami projektai šiomis temomis:

  • Skundų nagrinėjimas;
  • Interesų konfliktai;
  • Verslo tęstinumo planas;
  • Paraiška veiklos leidimui gauti;
  • Įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių atskleidimas;
  • Pirminis žinių patikrinimas ir gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimas;
  • Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas;
  • Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų ataskaitų teikimas nacionalinėms priežiūros institucijoms ir nacionalinių priežiūros institucijų ataskaitų teikimas ESMA;
  • Nacionalinių rinkodaros reikalavimų nuostatų skelbimas.

Lietuvos bankas rekomenduoja prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams aktyviai dalyvauti konsultacijų procese ir išsakyti savo pozicijas dėl parengtų teisės aktų projektų, siekiant išnaudoti turimą Lietuvos patirtį sutelktinio finansavimo reguliavimo klausimais ir prisidėti prie to, kad perėjimas prie europinio reguliavimo būtų kuo sklandesnis ir atitinkantis rinkos dalyvių interesus.  

Vieša konsultacija 

Reglamentas taikomas nuo 2021 m. lapkričio 10 d. Nuo šios datos pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą veikiantiems sutelktinio finansavimo platformų operatoriams bus nustatytas vienerių metų pereinamasis laikotarpis persilicencijuoti ir toliau veikti pagal Reglamentą.

Suinteresuotųjų šalių atsakymų  į konsultacijas pateikimo terminas – 2021 m. gegužės 28 d.