Lietuvos bankas
2013-03-07

Lietuvos banko valdyba sustabdė uždarosios akcinės draudimo bendrovės (UADB) „Industrijos garantas“ draudimo veiklos licencijos galiojimą. Ji šiai bendrovei buvo išduota Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimu.

„Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad „Industrijos garanto“ valdybos sprendimu pagrindinis šios bendrovės tikslas dabar yra sklandus draudimo veiklos užbaigimas, atliekant savanorišką draudimo įmonės likvidavimo procedūrą. Tai civilizuotas, sveikintinas išėjimo iš draudimo verslo kelias,“ – komentuoja Mindaugas Šalčius, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktoriaus pavaduotojas.

„Industrijos garanto“ valdyba dar 2011 m. priėmė sprendimą nebesudarinėti naujų draudimo sutarčių ir vykdyti įsipareigojimus tik pagal iki tol sudarytas sutartis: administruoti draudžiamuosius įvykius ir vykdyti kitus įsipareigojimus pagal galiojančias draudimo sutartis. Jau baigė galioti dauguma anksčiau sudarytų draudimo sutarčių: 2013 m. vasario 1 d. galiojo tik 33 UADB „Industrijos garantas“ vardu sudarytos laidavimo draudimo sutartys.

Priimdama sprendimą sustabdyti draudimo veiklos licencijos galiojimą, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė ir į tai, kad kai UADB „Industrijos garantas“ nebevykdo aktyvios draudimo veiklos (nesudarinėja naujų draudimo sutarčių ir negauna pagrindinės draudimo įmonės veiklos pajamų), bendrovei tapo sudėtinga laikytis kapitalo pakankamumo (minimalaus garantinio fondo) reikalavimo, taikomo aktyviai veikiančioms draudimo įmonėms.

M. Šalčius pažymi, kad licencijos galiojimo sustabdymas nesudaro kliūčių deryboms dėl galimo „Industrijos garanto“ teisių ir pareigų perleidimo. O jei draudimo įmonės akcininkai nuspręstų tęsti draudimo veiklą, jai pateikus nustatytų reikalavimų laikymąsi patvirtinančius dokumentus, galėtų būti sprendžiamas licencijos galiojimo atnaujinimo klausimas.

Nepaisant draudimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymo, ši bendrovė ir toliau administruos anksčiau sudarytas draudimo sutartis, mokės draudimo išmokas, vykdys kitą draudimo įmonei būdingą veiklą, išskyrus naujų draudimo sutarčių sudarymą.