Lietuvos bankas
2021-07-05
11

2021 m. birželio mėn. Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pakvietė elektroninių pinigų įstaigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ) sektoriaus atstovus į susitikimą, skirtą aktualiausiems pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimams aptarti.

Virtualiame susitikime, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 EPĮ ir MĮ atstovų – atitikties specialistų, aptartos sektoriaus augimo tendencijos ir kylančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, atkreiptas įstaigų atstovų dėmesys į tinkamų kontrolės priemonių nustatymą siekiant valdyti sukčiavimo (įskaitant investicinio sukčiavimo) riziką, įvardyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo iššūkiai ir dažniausiai pasitaikantys įstaigų vidaus kontrolės trūkumai, rasti Lietuvos bankui vykdant priežiūrą, pristatytos reguliavimo ir priežiūros naujovės.

Lietuvos bankas organizuoja reguliarius atitikties specialistų susitikimus su visais prižiūrimais finansų sektoriais, įskaitant EPĮ ir MĮ sektorius. Šiuose susitikimuose siekiama informuoti finansų rinkos dalyvius apie aktualius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimus, teisės aktų pasikeitimus, sektoriams būdingas rizikas ir padiskutuoti finansų rinkos dalyviams aktualiais klausimais.

2021 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje Viešajame elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąraše buvo užregistruotos 136 įstaigos: 84 EPĮ ir 52 MĮ.