Lietuvos bankas
2021-02-25
11

2021 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 414,6 mln., tačiau nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) jie padidėjo 6,5 mlrd. Eur. Namų ūkių2 ir valdžios sektoriaus indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 232,9 mln. ir 232,8 mln., o ne finansų bendrovių ir finansų sektoriaus3 jie išaugo atitinkamai 36,6 mln. ir 14,5 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. namų ūkių, ne finansų bendrovių ir valdžios sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 3,1 mlrd., 2,8 mlrd. ir 641,0 mln., o finansų sektoriaus jie sumažėjo 7,4 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. sausio pabaigoje sudarė atitinkamai 18,2 mlrd., 9,4 mlrd., 3,3 mlrd. ir 797,6 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 226,6 mln., o ne finansų bendrovių jie padidėjo 39,1 mln. – iki atitinkamai 14,3 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį ūgtelėjo 0,4 mln., tačiau nuo 2020 m. kovo mėn. jos sumažėjo 583,1 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams per mėnesį išaugo 56,1 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms, finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 39,9 mln., 11,9 mln. ir 4,0 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos ne finansų bendrovėms, finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 1,1 mlrd., 85,7 mln. ir 5,1 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 606,9 mln. Eur. 2021 m. sausio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,3 mlrd., 1,1 mlrd., 346,9 mln. ir 11,1 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį padidėjo 67,0 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 4,1 mln. ir 6,9 mln. – iki atitinkamai 9,2 mlrd., 705,7 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,04 proc. p. – iki 3,23 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos sumažėjo 0,01, o vartojimui ir kitiems tikslams jos padidėjo atitinkamai 0,33 ir 0,23 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. sausio mėn. sudarė atitinkamai 2,20, 9,47 ir 5,47 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite įrankiu Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (108.5 KB download icon)