Lietuvos bankas
2019-07-24
  • PFI.jpg
     
11

2019 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 49,7 mln. Eur. Ne finansų bendrovių ir finansų sektoriaus indėliai sumažėjo atitinkamai 153,7 mln. ir 101,7 mln., o namų ūkių ir valdžios sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 189,1 mln. ir 16,5 mln. Eur. Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 183,0 mln., o namų ūkių jie padidėjo 180,1 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 28,4 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 54,1 mln. ir 8,4 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 27,6 mln. ir 6,5 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 45,9 mln., 0,5 mln. ir 7,7 mln. Eur.

Išsamiau apie 2019 m. birželio mėn. PFĮ balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (110.3 KB ). Išsamius duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.