Lietuvos bankas
2021-08-03
11

Reaguodamas į skundus dėl UAB "epayblock" klientų, Lietuvos bankas pradėjo šios elektroninių pinigų įstaigos patikrinimą dėl galimų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimų ir tyrimo laikotarpiu iš dalies apribojo jos veiklą.

Lietuvos bankas gavo skundų ir kitos priežiūrai skirtos informacijos, kad dalis UAB „epayblock" klientų jos paslaugomis galimai naudojasi sukčiavimo tikslais. Siekdamas užkirsti kelią galimiems nusižengimams, Lietuvos bankas kreipėsi į teismą ir, gavęs jo leidimą, pritaikė elektroninių pinigų įstaigai laikinus apribojimus teikti paslaugas juridiniams asmenims. Apie šį sprendimą savo klientus privalo asmeniškai informuoti pati įstaiga. Apribojimai bus taikomi iki Lietuvos banko vykdomo patikrinimo pabaigos. 

Primename, kad š.m. birželio mėn. pabaigoje Lietuvos bankas kreipėsi į visus mūsų šalyje veikiančius finansų rinkos dalyvius, įskaitant elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, įspėdamas apie per COVID-19 pandemiją išryškėjusias sukčiavimo tendencijas ir tipologijas bei ragindamas nepamiršti budrumo vertinant dalykinius santykius su klientais ir valdant pinigų plovimo riziką. Plačiau