Lietuvos bankas
2021-03-30
11

2020 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2020 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kartu buvo perskaičiuoti 2020 m. I–III ketvirčių duomenys. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo neigiamas ir sudarė –25,7 mln. Eur; tai nulėmė neigiamas skolos priemonių (–506,6 mln. Eur) srautas, kurio neatsvėrė teigiami nuosavybės priemonių (20,4 mln. Eur) ir reinvesticijų (460,5 mln. Eur) srautai (žr. 1 pav.). Ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo investicijos Honkongo (76,2 mln. Eur), JAV (69,4 mln. Eur) ir Švedijos (42,4 mln. Eur), o labiausiai sumažėjo Jungtinės Karalystės (–294,8 mln. Eur) kapitalo įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis didžiausi srautai teko profesinės, mokslinės ir techninės (136,4 mln. Eur), informacijos ir ryšių (58,3 mln. Eur) veiklos įmonėms, o apdirbamosios gamybos veiklos įmonių investicijos traukėsi (–205,9 mln. Eur);

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 15,9 proc. ir sudarė 530,2 mln. Eur. Labiausiai išaugo reinvesticijos – 26,7 proc., tačiau 32,2 proc. sumažėjo dividendų dalis. Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (99,7 mln. Eur) ir Nyderlandų (82,6 mln. Eur) investuotojams;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 4,1 proc. ir 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 19,3 mlrd. Eur, arba 39,6 proc. BVP. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 6 912 Eur TUI (2019 m. gruodžio 31 d. – 6 644 Eur). Didžiausi investuotojai ir toliau yra Švedija (3,6 mlrd. Eur), Estija (2,8 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (2,1 mlrd. Eur). Daugiausia TUI pritraukė finansinės ir draudimo veiklos (5,1 mlrd. Eur) bei apdirbamosios gamybos (3,1 mlrd. Eur) įmonės;

Lietuvos TI srautas užsienyje 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 5,9 mln. Eur. Didžiausi investicijų srautai fiksuoti Lenkijoje (10,9 mln. Eur) ir Estijoje (7,4 mln. Eur); pagal ekonominės veiklos rūšis – didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (36,2 mln. Eur) įmonėse;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 54,7 mln. Eur. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (27,1 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonių (30,1 mln. Eur);

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus sumažėjo 2,6 proc. ir 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 4,2 mlrd. Eur. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 85,5, į euro zonos šalis – 70,1 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Daugiausia investuota Latvijoje (1,1 mlrd. Eur), Kipre (886,8 mln. Eur) ir Estijoje (859,3 mln. Eur) (žr. 2 pav.).

1 pav. TUI srautas Lietuvoje

Sukauptosios TUI Lietuvoje 2020 m. padidėjo 4,1 proc.

2 pav. 2020 IV ketv. TOP 10 Lietuvos TI užsienyje šalių
Sukauptosios TUI Lietuvoje 2020 m. padidėjo 4,1 proc.

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (95.8 KB download icon)