Lietuvos bankas
2020-05-05
  • Ignitis brand (8).jpg
     
11

Į Lietuvos banką kreipėsi UAB „Ignitis grupė“ prašydama suderinti pasiūlytą privalomo AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų pirkimo kainas, kaip tai nustatyta Vertybinių popierių įstatyme – jeigu oficialaus siūlymo teikėjui įsigyjant likusias akcijas, buvo parduota mažiau kaip 90 procentų akcijų, kurioms supirkti buvo pateiktas oficialus siūlymas, privalomo akcijų pirkimo kaina turi būti iš anksto suderinta su priežiūros institucija.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įvertino bendrovės siūlomas kainas už vieną akciją ir suderino, kad už vieną paprastąją vardinę 0,29 Eur nominaliosios vertės AB „Ignitis gamyba“ akciją būtų mokama 0,640 Eur, o už vieną paprastąją vardinę 0,29 Eur nominaliosios vertės AB „Energijos skirstymo operatorius“ akciją – 0,880 Eur. Šis pasiūlymas nesiskiria nuo kainų už vieną akciją, pateiktų oficialaus siūlymo metu.

Be to, UAB „Ignitis grupė“ pasiūlius mokėti dividendus ir tam pritarus AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimuose, abiejų bendrovių visi smulkieji akcininkai, neatsižvelgiant į tai, ar pardavė akcijas oficialaus siūlymo metu, ar parduos jas privalomo akcijų supirkimo metu, gaus dividendus arba dividendų dydžio kompensaciją.