Lietuvos bankas
2012-06-13

Lietuvos banko priežiūros tarnyba pripažino suderintomis: 1) AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo taisykles; 2) AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisykles; 3) AB NASDAQ OMX Vilnius įmokų ir jų mokėjimo tvarką.

AB NASDAQ OMX Vilnius, atsižvelgdama į tai, kad keitėsi Vertybinių popierių įstatymo bei Finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatos, taip pat į pakeitimus Baltijos šalių biržose, parengė ir pateikė Lietuvos bankui suderinti iki šiol galiojusių AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo taisyklių, AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių, AB NASDAQ OMX Vilnius įmokų ir jų mokėjimų tvarkos pakeitimus bei papildymus.