Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti kredito uniją „Amber“. Unijos įstatuose numatyta, kad jos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto savivaldybės ar su šia savivaldybe besiribojančių Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijose.

Šiuo metu Lietuvoje 72 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.