Lietuvos bankas
2021-07-30
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atidėjo sprendimą dėl dviejų cirkuliarų.

Lietuvos bankas gavo UAB Verslo dizainas prašymą patvirtinti du cirkuliarus. Vienas iš jų ─ oficialaus siūlymo, siekiant išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, kitas ─ oficialaus siūlymo dėl 2006 m. įgytos AB „Linas“ kontrolės. 

UAB Verslo dizainas ir UAB „Vasana“ yra sudariusios sandorius dėl AB „Linas“ akcijų įsigijimo, tačiau už juos neatsiskaitė. Todėl negalima tiksliai įvertinti šių akcijų kainos. Be to, šiuo metu vyksta tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti, ar prekyba AB „Linas“ akcijomis nuo 2019 m. gruodžio 20 d. iki 2021 m. kovo 9 d. vyko nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka. 

Įvertinusi pateiktą informaciją ir kilus klausimų dėl oficialaus siūlymo kainos, Finansų rinkos priežiūros tarnyba nusprendė netvirtinti cirkuliarų, sprendimą atidėdama iki paaiškės atsakymai dėl kainų pagrįstumo.  

Pranešimas AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje