Lietuvos bankas
2019-06-06

Šiandien Vilniuje vykusiame posėdyje Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė šiuos sprendimus dėl pinigų politikos:

1) Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis nesikeis ir atitinkamai bus 0,00 %, 0,25 % ir −0,40 %. Šiuo metu Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis dar bent 2020 m. pirmąjį pusmetį, tačiau bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija ir toliau tvariai artėtų prie mažesnio kaip 2 %, bet jam artimo lygio.

2) Valdančioji taryba ketina ir toliau reinvestuoti visas lėšas, gautas iš pagal turto pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, dar gana ilgą laiką nuo tos dienos, kai ji pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti palankias likvidumo sąlygas ir palaikyti aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį.

3) Svarstydama naujos ketvirtinio dažnio tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) sąlygas, Valdančioji taryba nusprendė, kad visoms operacijoms taikomos palūkanų normos bus 10 bazinių punktų didesnės už Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomą vidutinę normą visą atitinkamos TITRO trukmę. Jei bankų tinkamu pripažintas grynasis skolinimas viršija nustatytą ribą, TITRO III taikoma palūkanų norma jiems bus mažesnė; ji gali būti lygi operacijos laikotarpiu galiojusiai vidutinei palūkanų normai už naudojimąsi indėlių galimybe plius 10 bazinių punktų.

M. Draghi įvadinis pranešimas

Klausimų ir atsakymų sesija (angliškai)

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas