Lietuvos bankas
2021-02-22
11

Lietuvos banko teikimu Europos Centrinis Bankas (ECB) išdavė specializuoto banko licenciją lietuviško kapitalo įmonei UAB „SME Digital Financing“. 

Numatoma, kad gavusi specializuoto banko licenciją UAB „SME Digital Financing“ priims indėlius, teiks sąskaitų finansavimo (faktoringo) paslaugas ir paskolas verslui. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia penki specializuoti bankai: AB „Mano bankas“, Revolut Bank UAB, UAB GF bankas, AB „Fjord Bank“ ir European Merchant Bank UAB. Jų pagrindinė veikla yra priimti indėlius ir teikti paskolas. Dar vienas specializuotas bankas – „Crius LT“, UAB – ruošiasi pradėti veiklą.

Lietuvos bankas kartu su ECB nagrinėja dar šešias paraiškas gauti specializuoto banko licenciją. Specializuoti bankai siejami su tolesne finansinių technologijų (FinTech) plėtra, didina vartotojams naudingą konkurenciją, paslaugų patrauklumą ir prieinamumą. Jie turi teisę priimti indėlius, skolinti lėšas, teikti lėšų pervedimo ir kitas įprastas bankines paslaugas, tačiau specializuoti bankai negali teikti investicinių ir kitų panašaus pobūdžio finansinių paslaugų. Galimybė steigti tokius bankus atsirado 2017 m., licencijavimo procesas paprastai trunka apie metus.