Lietuvos bankas
2022-04-04
11

Lietuvos bankas, vykdydamas elektroninių pinigų įstaigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ) priežiūra bei įgyvendindamas vieną iš savo strateginių krypčių – FinTech sektoriaus brandos ir atitikties kultūros stiprinimą, atliko EPĮ ir MĮ sudarytų  klientų lėšų saugojimo sutarčių su kredito įstaigomis dokumentinę analizę ir įvertino, ar EPĮ ir MĮ sudarytų klientų lėšų saugojimo sutarčių su kredito įstaigomis nuostatos užtikrina tinkamą ir efektyvią klientų lėšų apsaugą, įstaigai vykdant veiklą ar tapus nemokia, pagal Lietuvos Respublikos Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (EPEPĮĮ) 25 straipsnio reikalavimus ir pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimo įstaigų (MĮĮ) įstatymo 17 straipsnio reikalavimus.

Analizės santraukoje pateikiama glausta informacija, kaip  įstaigoms sekėsi  įgyvendinti klientų lėšų apsaugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarime Nr. 03-106 „Dėl Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“. Analizės imtis – 42 įstaigos (24 EPĮ ir 18 MĮ) pateikti dokumentai ir informacija.

Skelbiami EPĮ ir MĮ sudarytų klientų lėšų saugojimo sutarčių su kredito įstaigomis analizės rezultatai