Lietuvos bankas
2020-05-29
11

Lietuvos bankas parengė Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos kodekso projektą ir teikia derinti su rinkos dalyviais. Pastebėjimų ir komentarų pateikimas pratęstas iki 2020 m. liepos 31 d.

Kodekso projekte pateikiami paaiškinimai, kaip turėtų būti suprantamos ir praktikoje taikomos kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reguliuojančios teisės aktų nuostatos. Rengdamas Kodekso projektą, Lietuvos bankas atsižvelgė į suinteresuotų rinkos dalyvių dažniausiai užduodamus ir diskutuotus klausimus.

Kodekso projekte taip pat išdėstytos ir jau Lietuvos banko patvirtintos pozicijos kolektyvinio investavimo subjektų valdymo klausimais, pateikiamos rekomendacijos dėl gero valdymo principų taikymo informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir valdymo įmonių veikloje.

Kodekso projektą rasite pagal šią nuorodą