Lietuvos bankas
2023-01-24
11

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė pirmąjį su klimato kaita susijusių statistinių rodiklių rinkinį, siekdamas geriau įvertinti su klimato kaita susijusių rizikų poveikį finansų sistemai ir stebėti žaliojo finansavimo raidą.

Naujieji rodikliai yra eksperimentiniai arba analitiniai. Eksperimentiniai duomenys atitinka daugelį, bet ne visus, oficialiosios ECB statistikos kokybės reikalavimus, o analitiniai duomenys šiuo atveju yra žemesnės kokybės ir su tam tikrais, kartais reikšmingais, trūkumais. 

Skelbiami šie rodikliai:

  • Eksperimentiniai tvaraus ir žaliojo finansavimo rodikliai; 
  • Analitiniai finansų įstaigų portfelio CO2 pėdsako rodikliai; 
  • Analitiniai su klimato kaita susijusios fizinės rizikos poveikio rodikliai. 

Šie duomenys skirti dialogui su statistikų bei tyrėjų bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis pradėti apie tai, kaip geriau surinkti duomenis apie su klimato kaita susijusią riziką ir perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Siekdami gerinti duomenų kokybę, ECB ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai tobulins metodologiją ir naudojamus duomenis. 

Su klimato kaita susijusių duomenų kiekio, kokybės ir prieinamumo didinimas svarbus įgyvendinant Europos žaliąjį kursą Lietuvoje, o kartu ir siekiant Lietuvos banko su klimato kaita susijusių žaliųjų tikslų. Siekdamas šių tikslų, Lietuvos bankas įsteigė Klimato kaitos centrą, kuris kartu su kitais padaliniais ir išoriniais strateginiais partneriais didins žalumą ir mažins su klimato kaita susijusias rizikas visose Lietuvos banko veiklos srityse.

„Su klimato kaita susijusių duomenų poreikis yra milžiniškas ir sparčiai didėja. Be duomenų neįmanomas joks su klimato kaita susijusių rizikų ar ekonominio poveikio vertinimas, todėl šių duomenų paskelbimas yra svarbus žingsnis į priekį. Bendromis pastangomis sieksime, kad jų kokybė nuolat gerėtų“, – sako Tomas Garbaravičius, Lietuvos banko Klimato kaitos centro vadovas.

Lietuvos bankas aktyviai dalyvauja ECB Klimato kaitos ir statistikos ekspertų grupės, centrinių bankų ir priežiūros institucijų Finansų sistemos žalinimo tinklo (NGFS) veiklose. Čia dalijamasi gerąja praktika ieškant tinkamų duomenų šaltinių, lyginant skirtingų šalių renkamus duomenis, ir su klimato kaita susijusius rodiklius sujungiant į lengvai pasiekiamus duomenų šaltinius siekiant užpildyti duomenų, susijusių su klimato kaitos poveikiu finansų sistemai, spragas.

Naudingos nuorodos: