Lietuvos bankas
2022-03-28
11

Lietuvos bankas, vykdydamas elektroninių pinigų įstaigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ) priežiūrą, įvairių patikrinimų, dokumentinių analizių ir tyrimų metu pastebi atvejų, kai vidaus audito funkcija yra vykdoma netinkamai ar visai neįdiegiama. Todėl, įgyvendindamas vieną iš savo strateginių krypčių – FinTech sektoriaus brandos ir atitikties kultūros stiprinimą, išanalizavo ir įvertino, kaip atrinktos EPĮ ir MĮ laikosi vidaus audito funkcijos vykdymo reikalavimų. 

Analizės metu buvo apžvelgti EPĮ ir MĮ sektoriaus vidaus audito funkcijos vykdymo pagrindiniai trūkumai, nustatytos galimos su netinkamu funkcijos vykdymu sietinos rizikos, apžvelgtos susijusios problemos ir pateiktos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų.

Analizės santraukoje pateikiami jos rezultatai bei pavyzdžių iš gerosios ir tobulintinos praktikos įgyvendinant vidaus audito reikalavimus, nustatytus Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo 4 skyriuje. Analizės imtis – 15 įstaigų (11 EPĮ ir 4 MĮ) pateikti dokumentai ir informacija.

Skelbiama Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų vidaus audito funkcijos užtikrinimo tinkamumo analizė