Lietuvos bankas
2015-04-09
  • Foto busto paskolos.jpg
     
11

Lietuvos bankas rinkos dalyviams pateikė pasiūlymus dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimų. Jais būtų įtvirtintas reikalavimas atsakingai vertinti kliento riziką dėl galimo palūkanų kilimo, o siūloma trumpesnė maksimali būsto paskolos trukmė spartintų paskolos grąžinimą ir mažintų perteklinio įsiskolinimo galimybę.

„Dabartinės palūkanų žemumos didina riziką pervertinti savo paskolos grąžinimo galimybes. Todėl atsiranda papildomas poreikis saugikliams, kad namų ūkiai išvengtų skaudžių pasekmių“, – sako Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos primininkas. Jo teigimu, numatomais pakeitimais siekiama dviejų pagrindinių tikslų – užtikrinti, kad skolininkas būtų pasirengęs galimiems palūkanų pokyčiams ir padėti išvengti prasiskolinimo.

Mažindamas perteklinio įsiskolinimo riziką, Lietuvos bankas siūlo nuo 40 iki 30 metų trumpinti maksimalios paskolos trukmę. Pasiūlymas pateiktas įvertinus tarptautinę praktiką ir siekiant užkardyti tendencijas, kai dėl mažesnės mėnesio įmokos smarkiai ilginama paskolos trukmė. To rezultatas – gerokai išsipūtusi bendra kliento sumokėtų palūkanų suma. Vertinant pagal pastarojo dešimtmečio vidutines palūkanų normas, paskolos terminą sutrumpinus nuo 40 iki 30 metų, kliento mėnesio įmoka padidėtų maždaug dešimtadaliu, tačiau bendra kredito įstaigai sumokėta palūkanų suma sumažėtų net 40 proc.

Lietuvos banko analizė rodo, kad ilgesnė paskolos trukmė susijusi ir su dažnesniais paskolos įmokų vėlavimais. Kai kurios šalys, pvz., Kanada, Prancūzija, Portugalija, Suomija, Bulgarija, riboja paskolos trukmę iki 25 metų.

Lietuvos bankas siekia įtvirtinti atsakingą kliento rizikos vertinimą: bankai turėtų atsižvelgti į galimas per ilgą laikotarpį (tokiam laikotarpiui ir suteikiamos būsto paskolos) palūkanų normas, o ne tik einamojo laikotarpio, kurios šiuo metu yra itin mažos. Tai padidintų skolininkų atsparumą galimam palūkanų normų padidėjimui. Pagal pateiktus pasiūlymus, visos kredito įstaigos, vertindamos kliento galimybes mokėti mėnesines būsto paskolos įmokas, turės taikyti aktualią, tačiau ne mažesnę nei 5 proc. palūkanų normą. Pastaroji apskaičiuota remiantis paskolų eurais palūkanų normų 10 metų vidurkiu ir atsižvelgus į jų kintamumą.

Siūlomi Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai reikšmingai sumažintų perteklinio įsiskolinimo riziką, nes šiuo metu teoriškai įmanomas 11 kartų siekiantis maksimalus įsiskolinimo sumos ir metinių pajamų santykis sumažėtų iki maždaug 6 kartų.

Kiti šiuo metu galiojantys Atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimai, pavyzdžiui, 85 proc. paskolos ir įkeisto turto vertės (kainos) santykis – nesikeičia.

Siekiant neutralizuoti galimą pakeitimų poveikį skolinimo apimtims ir sudaryti galimybes bankams lanksčiau atsižvelgti į išskirtinius atvejus, siūloma išimtis: dešimtadaliui suteiktų naujų būsto paskolų portfelio kredito įstaigos galėtų taikyti iki 60 proc. pajamų ir paskolos įmokos santykį.

Pakeitimai būtų taikomi tik naujoms būsto paskoloms, siūloma pakeitimų įsigaliojimo data – 2015 m. liepos 1 d.

Šiuo metu dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimų Lietuvos bankas konsultuojasi su kredito rinkos dalyviais. Po šių konsultacijų Atsakingojo skolinimo nuostatų siūlomus pakeitimus svarstys ir tvirtins Lietuvos banko valdyba.