Lietuvos bankas
2021-07-19
11

Naujuoju Lietuvos banko valdybos nariu paskirtas trisdešimt septynerių metų ekonomistas Simonas Krėpšta. Pastaruosius dvejus metus jis dirbo Prezidento vyriausiuoju patarėju, buvo Prezidentūros Ekonomikos ir socialinės politikos grupės vadovas. Prieš tai Simonas Krėpšta daugiau nei 10 metų dirbo Lietuvos banke.

Profesinę karjerą Simonas Krėpšta pradėjo 2006 m. viename iš komercinių bankų, o nuo 2008 m. iki 2019 m. dirbo Lietuvos banke – pradėjęs tarnybą Finansinio stabilumo skyriaus ekonomistu, vėliau užėmė aukštesnes pareigas, tapdamas Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės politikos skyriaus viršininku, Finansinio stabilumo departamento direktoriumi. Pagrindinės departamento veiklos sritys apėmė finansinio stabilumo analizę, makroprudencinės politikos įgyvendinimą, testavimą nepalankiomis sąlygomis, bankų pertvarkymą. Kaip Lietuvos banko atstovas Simonas Krėpšta dirbo  Europos sisteminės rizikos valdybos Instrumentų darbo grupėje ir Europos Centrinio Banko Finansinio stabilumo komiteto Makroprudencinės politikos grupėje.

Pastaruosius porą metų  vadovavo Prezidentūros Ekonomikos ir socialinės politikos grupei, kuri koordinuoja ekonomikos, finansų, inovacijų, sveikatos, socialinės politikos sričių klausimus.  

Simonas Krėpšta yra įgijęs vadovų verslo ir administravimo magistro laipsnį Baltijos vadovų institute (BMI), anksčiau – ekonomikos bakalauro ir magistro (finansai ir bankininkystė) laipsnius Vytauto Didžiojo universitete. Jis taip pat yra studijavęs Krokuvos ekonomikos universitete pagal Lietuvos ir Lenkijos dvišalio bendradarbiavimo sutartį. Kelerius metus jis buvo ISM Verslo ir vadybos universiteto Finansinio tarpininkavimo (magistro lygis) ir Tarptautinių finansų (bakalauro lygis) kursų dėstytoju. Yra stažavęsis Anglijos centiniame banke, gilinęs finansų žinias kitose stažuotėse, kursuose.

Lietuvos banko valdybą sudaro 5 nariai. Kartu su S. Krėpšta Valdyboje dar dirbs Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, pirmininko pavaduotojai Asta Kuniyoshi ir Raimondas Kuodis, Valdybos narys Marius Jurgilas.

Pagal Lietuvos banko įstatymą centrinio banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius šešeriems  metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu.