Lietuvos bankas
2023-03-21
11
  • 2023 m. kovo 20 d. pradėjo veikti nauja Eurosistemos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistema ir centrinė likvidumo valdymo priemonė.
  • Naujoji konsoliduota mokėjimo sistema sėkmingai užbaigė pirmąją veikimo dieną.
  • Atnaujinta sistema prisidės prie Europos finansų rinkų harmonizavimo ir efektyvumo.

Eurosistema sėkmingai pradėjo naudoti naują T2 didmeninių mokėjimų sistemą, kurią sudaro RLAA sistema ir centrinė likvidumo valdymo priemonė. Prie naujosios sistemos pereita 2023 m. kovo 17–20 d. T2 pakeitė TARGET2 kaip nauja RLAA sistema, skirta atsiskaityti už mokėjimus, susijusius su Eurosistemos pinigų politikos operacijomis, tarpbankinius ir komercinius sandorius. Per dieną TARGET2 sistema vidutiniškai apdoroja mokėjimus, kurių suma siekia 2,2 trln. eurų. Pirmoji T2 operacijų diena praėjo sklandžiai, nepaisant atidėto sistemos darbo dienos uždarymo, kurio pagrindinė priežastis buvo nustatyta ir pašalinta. Naujoji RLAA sistema įvykdė apie 400 000 operacijų, iš esmės atitinkančią prieš perkėlimą buvusią vidutinę operacijų apimtį.

Prisijungimui prie naujos T2 didmeninių mokėjimų sistemos intensyviai rengėsi ir Lietuvos bankas, mūsų šalies kredito įstaigos ir Nasdaq CSD Lietuvos filialas. Lietuvos bankas prisijungimui prie T2 sistemos taip pat parengė savo mokėjimo sistemą CENTROlink.

„Lietuvos bankas prisidėjo įgyvendinant šį itin didelės apimties projektą. Tai buvo didelis iššūkis, kurį įveikę perėjome prie naujo mokėjimų infrastruktūros raidos etapo euro zonoje“, – sako Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento l. e. p. direktorius Tomas Karpavičius.

Naujosios sistemos programinę įrangą ir bandymų aplinką suteikė keturi nacionaliniai centriniai bankai, teikiantys TARGET paslaugas (T2, TARGET2-Securities ir TIPS) – Banca d'Italia, Banco de España, Banque de France ir Deutsche Bundesbank. Visi Eurosistemos centriniai bankai padėjo savo nacionalinėms kredito įstaigų bendruomenėms pasirengti, ir sėkmingas sistemos startas atspindi visų šalių pastangas.

Šis projektas įgyvendinamas Eurosistemai nuolat siekiant modernizuoti rinkos infrastruktūrą, užtikrinant, kad ji atitiktų ateities poreikius bei rinkos dalyvių lūkesčius, ir toliau didinant Europos finansų rinkų efektyvumą. Jis buvo pradėtas 2017 m. gruodžio mėn., siekiant suderinti ir integruoti TARGET paslaugas Europos finansų rinkų labui ir padidinti sąnaudų efektyvumą. Naujoji sistema užtikrina didesnį kibernetinį atsparumą ir leidžia optimaliai naudoti likvidumą, nes dalyviai gali centralizuotai valdyti, tvarkyti ir stebėti savo lėšų centriniame banke likučius naudodamiesi visomis TARGET paslaugomis.

Perėjimas prie ISO 20022 pranešimų standarto ir bendrų komponentų naudojimas visoms TARGET paslaugoms leidžia sistemos dalyviams mažinti savo sąnaudas. Ruošiantis paleisti naują T2 didmeninių mokėjimų sistemą, 2022 m. liepos mėn. buvo atlikti techniniai TARGET2-Securities pakeitimai, kuriais užbaigiamas konsolidavimo projektas.