Lietuvos bankas
2011-04-22

Pirmą kartą Lietuvos banko atliktos apklausos dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai rezultatai rodo, kad šalies finansų sistemos stabilumas išaugo – valstybės skolos rizikos priedų augimo nesitikima.

„Susirūpinimą finansų institucijoms kelia infliacijos didėjimas, politinės aplinkos nestabilumas, pradėtų reformų ir viešųjų finansų konsolidavimo tęstinumo užtikrinimas“, – apklausos rezultatus komentavo Lietuvos banko Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus ekonomistas Vaidotas Tamulėnas.

Finansų rinkos dalyvių vertinimu, šiuo metu labiausiai tikėtina rizika yra didėjanti infliacija. Vis dėlto tiesioginė infliacijos įtaka šalies finansų sistemos stabilumui nėra labai didelė. Apklausos dalyvių atsakymai leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos finansų institucijos daug dėmesio skiria pagrindinių eksporto partnerių ekonomikų raidos tendencijoms, su kuriomis itin glaudžiai susijusi ir Lietuvos ekonomikos atsigavimo sparta.

Situacija darbo rinkoje tebėra sudėtinga, tačiau pastebima, kad kai kurios rizikos mažėja – mažesnį pavojų kelia verslo ir namų ūkių kredito rizika, nesitikima, kad ir toliau mažės nekilnojamojo turto kainos.

Apklausą dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai Lietuvos bankas atliko remdamasis Anglijos, Švedijos ir kitų centrinių bankų patirtimi užtikrinant efektyvų bendradarbiavimą su šalies finansų institucijomis. Apklausos tikslas – nustatyti svarbiausius grėsmių Lietuvos finansų sistemai šaltinius, įvertinti nepalankių įvykių pasireiškimo tikimybę ir galimą jų įtaką šalies finansų sistemai. Į apklausoje pateiktus klausimus atsakė 29 iš 44 (66%) apklaustų įmonių valdybos narių, vadovų, rizikos valdymo vadovų, turinčių vidutiniškai daugiau negu 11 metų darbo finansų rinkose patirtį.

Išsami apklausos ataskaita paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje (342 KB download icon).

Tokia apklausa bus atliekama du kartus per metus.