Lietuvos bankas
2020-09-30
12

2020 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2020 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje apžvelgiamu laikotarpiu buvo neigiamas ir sudarė –10,9 mln. Eur. Investicijų mažėjimą lėmė neigiamas (246,1 mln. Eur) nuosavybės priemonių srautas bei sumažėjusios reinvesticijos. 2020 m. antrąjį ketvirtį fiksuoti dominuojantys teigiami srautai Kiurasao (223,5 mln. Eur) ir Singapūro (183,5 mln. Eur) bei neigiami Honkongo (166,3 mln. Eur) ir Jungtinės Karalystės (157,9 mln. Eur) kapitalo įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis didžiausios investicijos užfiksuotos apdirbamosios gamybos veiklos įmonėse (169,5 mln. Eur), o investicijų mažėjimas – nekilnojamojo turto operacijų įmonėse (–127,8 mln. Eur);

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, sumažėjo 37,6 proc. ir sudarė 390,8 mln. Eur (žr. 1 pav.). Per metus dividendai sumenko tik 7,9, o reinvesticijos net 81,4 proc. Skolos priemonių pajamos augo 20 proc. ir sudarė 13,9 mln. Eur. Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (95,3 mln. Eur), Lenkijos (60,6 mln. Eur) ir Estijos (46,5 mln. Eur) investuotojams;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 3,6 proc. ir 2020 m. birželio 30 d. sudarė 18,7 mlrd. Eur, arba 38,6 proc. BVP. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 6 678 Eur TUI, t. y. nežymiai daugiau nei vienam gyventojui Latvijoje, tačiau gerokai mažiau nei Estijoje (žr. 2 pav.). Didžiausi investuotojai tebėra Švedija (3,3 mlrd. Eur), Estija (2,7 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (2,5 mlrd. Eur). Daugiausia TUI Lietuvoje teko finansinės ir draudimo veiklos (4,9 mlrd. Eur) bei apdirbamosios gamybos (3,3 mlrd. Eur) įmonėms;

Lietuvos TI srautas užsienyje buvo teigiamas ir sudarė 35,5 mln. Eur, tai lėmė didėjusios investicijos į nuosavybės priemones (44,3 mln. Eur). Didžiausi teigiami investicijų srautai fiksuoti Kipre (151,1 mln. Eur), o neigiami Nyderlanduose (329,9 mln. Eur). Dominuojantis investicijų srautas buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse (138,4 mln. Eur);

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, nagrinėjamu laikotarpiu sudarė 21,4 mln. Eur. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (42,9 mln. Eur) ir Estijoje (29,8 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonių (6,9 mln. Eur);

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2020 m. birželio 30 d. sudarė 4,4 mlrd. Eur, Lietuvos TI į ES valstybes nares – 87, į euro zonos šalis – 73 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Daugiausia investuota Latvijoje (1 mlrd. Eur), Kipre (845,7 mln. Eur) ir Estijoje (819,4 mln. Eur).

1 pav. TUI pajamos Lietuvoje

Reinvesticijos Lietuvoje smarkiai mažėjo

2 pav. Sukauptosios TUI vienam gyventojui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Reinvesticijos Lietuvoje smarkiai mažėjo

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, skaičiuojant 2020 m. antrojo ketvirčio duomenis, buvo revizuoti 2004 m. I ketvirčio–2020 m. I ketvirčio duomenys. Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.

Pranešimo pdf versija (132.9 KB download icon)