Lietuvos bankas
2011-01-28

„2010 metai Lietuvos bankams buvo daug sėkmingesni nei 2009-ieji, – pažymėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas komentuodamas šalies kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2010 metais rezultatus. – Nors bankų veiklos apimtys pernai toliau mažėjo, tačiau klientams suteiktų paskolų apimčių mažėjimas buvo 2-3 kartus mažesnis nei ankstesniais metais, o bankuose laikomų klientų indėlių prieaugis buvo didesnis.“

Reinoldijus Šarkinas pažymėjo, kad bankų veiklos aktyvėjimas prasidėjo 2010 metų antroje pusėje, kai atskirais mėnesiais buvo fiksuojamas turto ir paskolų augimas.

Auditorių nepatikrintų ataskaitų duomenimis, Lietuvos bankų sistema 2010 metus baigė nuostolingai, tačiau palyginti su 2009 metais nuostoliai reikšmingai sumažėjo. Reinoldijaus Šarkino nuomone, 2010-ieji bankų sektoriuje buvo tam tikro lūžio metai – milžiniškus nuostolius patyrusi, bankų sistema nuo 2010 metų vidurio pradėjo dirbti pelningai.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas tikisi, kad žymios dalies šalies bankų veikla šiemet bus pelninga.

Bankų pateiktų 2011 metų sausio 1 d. neaudituotų finansinių ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies bankų turtas (aktyvai), sudarė 81,7 mlrd. Lt ir per metus sumažėjo 2,5 mlrd. Lt, arba 3 proc.

Klientams suteiktos paskolos per metus sumažėjo 3,2 mlrd. Lt, arba 5,2 proc., ir sudarė 58,3 mlrd. Lt. Pažymėtina, kad daugiausia paskolų portfelis mažėjo pirmąjį ketvirtį – 1,5 mlrd. Lt, o vėlesniais ketvirčiais mažėjimas buvo nuosaikesnis.

Nepaisant visuose bankuose reikšmingai sumažėjusių už indėlius mokamų palūkanų normų, 2010 metais bankuose laikomų indėlių apimtys toliau sparčiai augo. Per metus indėliai išaugo 4,4 mlrd. Lt ir pasiekė 45,4 mlrd. Lt. Vien ketvirtąjį ketvirtį indėliai padidėjo 2,4 mlrd. Lt, arba 5,7 proc. – tai didžiausias ketvirtinis indėlių augimas per pastaruosius 3 metus.

Bankų sistemos įstatinis kapitalas 2011 metų sausio 1 d. sudarė 4,7 mlrd. Lt.

Visi bankai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Išsamiau apie kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2010 metais rezultatus  – apžvalgoje (294.8 KB download icon)