Lietuvos bankas
2020-02-17
  • AdobeStock_242002054.jpeg
     
11

Lietuvos bankas skelbia, kokius šiemet planuoja rengti ir priimti teisės aktus, kuriuose nustatytos priemonės turėtų padidinti finansų rinkos atsparumą ir stabilumą, bet netrukdytų augimui bei inovacijoms ir būtų proporcingos, atsižvelgiant į finansų rinkos dalyvių veiklos sudėtingumą ir rizikos pobūdį.

„Lietuvos banko reguliavimo pokyčiais sieksime finansų rinkos tvarumo stiprinimo ir reikalavimų aiškumo, kad finansų rinkos dalyviai galėtų veikti tiksliai apibrėžtoje aplinkoje, bet kartu turėtų ir erdvės lankstumui, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina. – Reguliariai stengiamės peržiūrėti teisės aktus, siekdami užtikrinti jų aktualumą, panaikinti perteklinius reikalavimus, reaguoti į naujų verslo modelių ir produktų atsiradimą ir užtikrinti, kad jiems taikomos taisyklės būtų proporcingos su jais susijusiai rizikai.“

Dėl didelės dalies reikalavimų finansų sektoriui Europos Sąjungoje susitariama bendrai, siekiant įtvirtinti geriausią praktiką ir užtikrinti vienodų reikalavimų taikymą. Reguliavimo pokyčiai bankų sektoriuje turėtų sumažinti riziką sustiprinant bankų galimybes atlaikyti galimus sukrėtimus, bet kartu bus ir proporcingesni banko dydžiui, rizikai ir jo sisteminei svarbai. Mažesnėms finansų maklerio įmonėms reikalavimai bus gerokai supaprastinti ir nebus taikomos taisyklės, kurios nuo pat pradžių buvo sukurtos bankams. Priimta Padengtųjų obligacijų direktyva padės baigti kurti nacionalinį šių finansinių priemonių režimą.

Planuojami proporcingesni mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų įstaigoms taikomi reikalavimai, tačiau kartu stiprinant vartotojų lėšų apsaugą. Kad finansinės paslaugos labiau atitiktų vartotojų lūkesčius, Lietuvos bankas ketina parengti mokėjimo paslaugų gaires, suvienodinti galimos investicinės grąžos prognozavimo praktiką siūlant gyvybės draudimo sutartis su kapitalo kaupimu ir reikalauti, kad valdymo įmonės, kaip ir draudimo įmonės, nustatytų potencialaus pensijų kaupimo dalyvio poreikius ir vertintų produkto tinkamumą.  

Reguliavimo ir priežiūros režimą planuojama pakoreguoti atsižvelgiant į FinTech bankų veiklos specifiką, o bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje bandoma tarpusavio draudimo platforma turėtų padėti įvertinti su šiuo nauju veiklos modeliu susijusias rizikas ir kartu padėti nuspręsti dėl reguliavimo poreikio. 

Lietuvos banko teisė leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos, vykdant finansų rinkos priežiūrą, nustatyta Lietuvos banko įstatyme. Parengti teisės aktų ir gairių projektai derinami su prižiūrimais finansų rinkos dalyviais.

2020 m. planuojamų rengti teisės aktų sąrašas (20.5 KB )