Lietuvos bankas
2017-04-19
  • RKuodis.jpg
     
11

Šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien paskyrė Raimondą Kuodį Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju dar šešeriems metams. Nuo 2017 m. balandžio 22 d. prasidės antroji Raimondo Kuodžio kadencija šiose pareigose.

Tokį sprendimą valstybės vadovė priėmė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos banko įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko 2017 m. balandžio 12 d. teikimą.

Beveik 20 metų Lietuvos banke įvairias pareigas einantis Raimondas Kuodis nuolatinį dėmesį skiria makroekonomikai ir ūkio raidos prognozėms, mokslinei veiklai, dalyvauja sprendžiant euro zonos pinigų politikos klausimus Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos ir komitetų posėdžiuose, atstovauja Lietuvos Respublikos centriniam bankui įvairiuose tarptautiniuose ekonomikos forumuose ir organizacijose. Būdamas Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju, jis kuruoja ekonomikos sritį ir atitinkamas funkcijas vykdančių padalinių (Ekonomikos departamento ir Statistikos departamento) veiklą.

Raimondas Kuodis gimęs Vilniuje 1971 metais. Vilniaus universitete baigė ekonominės kibernetikos specialybės studijas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijo tarptautinių santykių ir politologijos specialybę. 2002 m. apgynė socialinių mokslų daktaro (ekonomika) disertaciją.

Raimondas Kuodis užsiima aktyvia moksline, pedagogine ir visuomenine veikla, skelbia straipsnius mokslinėje literatūroje ir žiniasklaidoje.

Lietuvos banko valdybą sudaro 5 žmonės: Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai. Šiuo metu valdyboje dirba keturi nariai.