Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba pritarė UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ sudarytų suderintojo investicinio fondo „Ūkio banko obligacijų fondas“, suderintojo investicinio fondo „Ūkio banko racionalaus investavimo fondas“ bei sudėtinio specialiojo kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Ūkio banko investavimo galimybių fondas“ taisyklių pakeitimams ir leido pakeisti visą bei sutrumpintą prospektus. Nutarimas priimtas atsižvelgus į UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ prašymą.

Pakeistuose dokumentuose numatyta galimybė keisti investicinių fondų vienetus tarp visų UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdomų fondų (iki šiol buvo numatyta galimybė keisti investicinių fondų vienetus tik tarp „Ūkio banko investavimo galimybių fondo“ subfondų), atnaujinti kontaktiniai duomenys, papildytas išlaidų sąrašas (įtrauktos teisinės ir kitos išlaidos) nedidinant maksimalių mokesčių dydžių, atnaujinti rizikų aprašymai, sutrumpintuose prospektuose pateikti fondų veiklos rezultatai.