Lietuvos bankas
2020-06-02
  • Fotolia_175228406_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Siekiant nustatyti ir įvertinti Lietuvoje esamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP / TF) riziką bei jos lygį ir užtikrinti, kad būtų parinktos šios rizikos mažinimo priemonės, atliktas antrasis Lietuvos Respublikos nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas (pirmasis – 2015 m.).

Nacionalinis šios rizikos vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, šį darbą koordinuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Atlikus vertinimą, buvo parengta ataskaita, kurioje apžvelgiami visi vertinti finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų sektoriai bei kai kurių sektorių produktai, atsižvelgiant į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmę bei pažeidžiamumą. 2019 m. ataskaitoje yra pateikiamas atnaujintas PP / TF rizikos ir jos lygio vertinimas Lietuvoje. 

Vertinimui naudoti įvairūs tarptautinių ir nacionalinių (viešųjų ir privačiųjų) šaltinių duomenys, įskaitant tarptautinius tyrimus ir ataskaitas, statistinius duomenis, kuriuos pateikė atrinkti įpareigotieji subjektai, finansinės žvalgybos padalinys, priežiūros ir teisėsaugos institucijos, konsultuotasi su PP / TF prevencijos ekspertais, kompetentingomis valstybės institucijomis ir privačiuoju sektoriumi. Vertinimo procese aktyviai dalyvavo ir Lietuvos banko, kuris atlieka finansų įstaigų priežiūrą PP/TF prevencijos srityje, ekspertai bei finansų įstaigų atstovai.

Vertinime analizuojama grėsmė ir pažeidžiamumas, siekiant nustatyti ir įvertinti būdingą PP / TF rizikos įpareigotųjų subjektų sektoriams ir kai kurių sektorių produktams lygį (iš viso nustatyti 88 rizikos scenarijai, taikomi 19-ai sektorių). Kiekvieno sektoriaus ir (arba) produkto PP / TF rizika buvo vertinama atskirai – balais nuo 1 iki 4 (nuo labai žemos iki labai aukštos rizikos), atsižvelgiant į skirtingą nusikalstamų veikų pobūdį. Šio vertinimo metu aukščiausiu rizikos balu buvo įvertinti virtualiosios valiutos keityklų operatorių, advokatų, prekybos atsiskaitant grynaisiais pinigais ir prekybos nekilnojamuoju turtu sektoriai. Taip pat nustatyta, kad su padidėjusia PP / TF rizika susiduria ir bankai (ypač teikdami lėšų pervedimo ir grynųjų pinigų operacijų paslaugas), elektroninių pinigų įstaigos, valiutos keityklų operatoriai ir kitos finansų įstaigos.

Nacionalinio šios rizikos vertinimo rezultatai ir jame identifikuotos rizikos yra itin svarbios finansų rinkos dalyviams – tai vienas pirminių šaltinių, kuriuo finansų įstaigos bei kiti įpareigotieji subjektai privalo remtis vertindami su savo veikla susijusią PP / TF riziką. 

 Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas 2019 m.