Lietuvos bankas
2023-08-16
11

Lietuvos bankas primena – nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja atnaujinti Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui (toliau – Nurodymai). 

Pagal atnaujintą Nurodymų 15 punktą, kai finansų rinkos dalyviai remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) 22 straipsnio 1 dalimi paskiria darbuotoją, atsakingą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, ir valdybos narį, kuris organizuoja PPTFPĮ nustatytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą (kai finansų rinkos dalyviui vadovauja valdyba), privalo imtis toliau nurodytų priemonių:

  • prieš paskirdami atsakingus darbuotojus įvertinti jų kompetenciją, darbo patirtį ir kvalifikaciją;
  • apie valdybos nario ir (arba) darbuotojo paskyrimą finansų rinkos dalyvis ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų paskyrimo ir (arba) pakeitimo turi pranešti Lietuvos bankui.

Finansų rinkos dalyviai, teikdami Lietuvos bankui duomenis pagal Nurodymų 15 punktą, privalo pateikti toliau nurodytą informaciją:

  • kontaktinę darbuotojų ir valdybos narių informaciją (t. y. vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas);
  • nuo kada atitinkami darbuotojai ir (arba) valdybos nariai buvo paskirti atsakingais už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą finansų rinkos dalyvio veikloje;
  • dokumentus ir informaciją, pagrindžiančią atsakingų darbuotojų ir (arba) valdybos narių paskyrimą (finansų rinkos dalyvio valdybos sprendimą, direktoriaus įsakymą ar pan.).

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus atnaujintam Nurodymų 15 punktui, finansų rinkos dalyviai, paskirdami pirmiau nurodytus atsakingus darbuotojus ir (ar) valdybos narius privalo apie tai pranešti ir Lietuvos bankui. Pirmiau nurodytą informaciją finansų rinkos dalyviai privalo pateikti Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentui saugiu būdu el. paštu tl.bl@aruizeirp.

Atkreipkite dėmesį: PPTFPĮ 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas pranešti apie paskirtus atsakingus darbuotojus ir valdybos narius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nesikeičia ir toliau galioja.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (72 KB download icon)