Lietuvos bankas
2016-07-05
  • Gaires.jpg
     
11

Lietuvos bankas primena bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir asmenims, atsakingiems už prospektų rengimą, kad gairės „Alternatyvūs veiklos rodikliai“ (toliau – Gairės) įsigaliojo š. m. liepos 3 d.

Kas yra alternatyvūs veiklos rodikliai?

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR) – tai finansiniai rodikliai, kuriais vertinama buvusi ar būsima bendrovės finansinė veikla, finansinė padėtis arba grynųjų pinigų srautai, išskyrus finansinius rodiklius, apibrėžtus ar nurodytus taikomoje finansinės atskaitomybės tvarkoje.

Dažniausiai taikomų AVR pavyzdžiai yra EBIT (angl. Earnings Before Interest & Tax), EBITDA (angl. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation), grynoji skola, laisvieji grynųjų pinigų srautai, nepriklausomas augimas ar panašūs dalykai, kuriais patikslinami bendrųjų pajamų ataskaitų, finansinės padėties ataskaitų ar grynųjų pinigų srautų ataskaitų straipsniai.

Tikslas

Gairių tikslas – didinti AVR, įtrauktų į prospektus ar reglamentuojamą informaciją, naudingumą ir skaidrumą. Laikantis Gairių, pagerės AVR palyginamumas, patikimumas ir (arba) suprantamumas. Gairių besilaikantys emitentai ar už prospektą atsakingi asmenys teiks patikimą informaciją, kuri turi būti atskleidžiama rinkoje.

Taikymas ir priežiūra

Gairės taikomos bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais galima prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ir už prospektą atsakingiems asmenims.

Lietuvos bankas vykdys šių gairių atitikties priežiūrą.

Gaires 2015 m. parengė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority), o Lietuvos bankas nurodė, kad vadovausis šiomis gairėmis savo priežiūros praktikoje.