Lietuvos bankas
2023-08-04
11

Šių metų antrąjį ketvirtį nedarbo lygis šalyje sumažėjo iki 5,9 proc. ir yra net 1,5 proc. p. mažesnis nei ankstesnį ketvirtį. Palankias tendencijas darbo rinkoje taip pat rodo mažėjantis registruoto nedarbo rodiklis ir toliau didėjantis užimtųjų skaičius.

Naujausius duomenis komentuoja Ekonomikos departamento vyresnioji ekonomistė Justina Zajankauskaitė

Antrąjį šių metų ketvirtį nedarbo lygis šalyje reikšmingai sumažėjo. Analizuojamu laikotarpiu bedarbių ir darbo jėgos santykis sudarė 5,9 proc. (žr. A pav.) ir buvo 0,7 proc. punkto didesnis nei prieš metus, tačiau pašalinus sezono įtaką – net 1,5 proc. punkto mažesnis nei ankstesnį ketvirtį. Paskelbti duomenys rodo, kad ypač smarkiai sumažėjo jaunimo nedarbo lygis – jis 2023 m. antrąjį ketvirtį siekė 8,5 proc. Tai, tikėtina, reikšmingai prisidėjo prie bendro nedarbo lygio mažėjimo šalyje. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, iš kurių pašalinta sezono įtaka, bendras bedarbių skaičius per ketvirtį susitraukė 18 tūkst. ir buvo 16 proc. mažesnis nei šių metų pirmąjį ketvirtį. Palankias tendencijas darbo rinkoje rodo ir registruoto nedarbo rodiklis – jis nuo šių metų pradžios nuosekliai mažėja (žr. A pav.). Užimtumo tarnybos duomenimis, šių metų birželio mėn. registruotų bedarbių skaičius sudarė 8,1 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Palyginti su 2022 m. birželio mėn., šis rodiklis yra 0,5 proc. punkto mažesnis.

Metinis užimtųjų skaičiaus augimas sulėtėjo, tačiau ketvirtinė raida išliko palanki. 2023 m. antrąjį ketvirtį užimtųjų skaičius šalyje buvo 0,6 proc. didesnis nei prieš metus (žr. B pav.). Ankstesnį ketvirtį metinis užimtumo augimas buvo šiek tiek spartesnis ir sudarė 1,0 proc. Tiesa, remiantis duomenimis, iš kurių pašalinta sezono įtaka, 2023 m. antrąjį ketvirtį dirbančiųjų skaičius šalyje siekė apie 1 439 tūkst. ir buvo net 32,5 tūkst. (arba 2,3 %) didesnis nei praėjusį ketvirtį. Naujausi dieninio dažnio administraciniai Sodros duomenys taip pat rodo tolesnį metinį apdraustųjų skaičius augimą: liepos mėn. apdraustųjų skaičius buvo apie 0,8 proc. didesnis nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus.

Įžvalgos dėl prognozių. Pagal Lietuvos banko birželio mėn. atnaujintas makroekonominių rodiklių prognozes, 2023 m. antrojo ketvirčio nedarbo lygio duomenys buvo geresni, nei tikėtasi, o ketvirtinė ir metinė dirbančiųjų skaičiaus raida – gerokai stipresnė, todėl darbo rinkos padėtis šių metų antrąjį ketvirtį yra geresnė, nei tikėtasi. Tai patvirtina, kad tendencijos darbo rinkoje išlieka palankios, o tai prisideda prie spartaus atlyginimų augimo.

Pozityvios tendencijos darbo rinkoje: nedarbas mažėja, užimtųjų skaičius auga (duomenų komentaras)