Lietuvos bankas
2012-03-28

Nuo šių metų pradžios pertvarkius šalies finansų rinkos priežiūros sistemą, prisidėti prie jos išlaikymo turi ir patys rinkos dalyviai. Šiemet jųįmokos sudarys 50 % Lietuvos banko įstatyme numatytų maksimalių įmokų dydžių.

Numatoma, kad 2012 metais visos finansų rinkos priežiūros išlaidos sudarys 16,75 mln. Lt. Šiek tiek mažiau nei pusę šios sumos padengs rinkos dalyviai, kitą dalį – Lietuvos bankas.

Šiandien Lietuvos banko valdybos patvirtintame Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos apraše nustatytos konsultavimosi su prižiūrimais rinkos dalyviais procedūros, aprašytos įmokų apskaičiavimą ir mokėjimą reglamentuojančios normos. Pažymėta, kad jos netaikomos sprendžiant klausimus dėl įmokų dydžio 2012 metais, nes tokios konsultacijos su rinkos dalyviais jau yra atliktos. Dokumentų projektai kovo pradžioje buvo paskelbti Lietuvos banko interneto svetainėje, taip pat išsiųsti susipažinti finansų rinkos dalyviams ir jų paprašyta pateikti pastabas ar pasiūlymus.

Iki praėjusių metų pabaigos Lietuvos bankas finansavo kredito įstaigų priežiūrą iš savo lėšų, buvusi Vertybinių popierių komisija buvo finansuojama kaip valstybės biudžeto asignavimų valdytoja. Vienintelės Draudimo priežiūros komisijos veikla iš esmės buvo finansuojama rinkos dalyvių įmokomis.

Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokos Lietuvos bankui priklauso nuo jų statuso ar pobūdžio: bankai turės mokėti įmokas atsižvelgiant į jų vidutinį metinį turtą, draudimo institucijos – į pasirašytas draudimo įmokas, o kai kurios institucijos, tokios kaip mokėjimo įstaigos, – į apyvartą.

Konkretūs prižiūrimų rinkos dalyvių įmokų dydžiai paskelbti Lietuvos banko interneto svetainėje (102.5 KB ).