Lietuvos bankas
2016-11-02
  • Bauda.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko trečdalio šalyje veikiančių draudimo brokerių įmonių testavimą ir nustatė, kad dalis įmonių netinkamai tvarkė surinktas draudimo įmokas ir brokerių veiklą prižiūrinčiam Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją. Už tai keturioms bendrovėms paskirtų baudų dydis svyruoja nuo 250 iki 10 000 eurų, viena – įspėta.

„Specialaus patikrinimo rezultatai kelią susirūpinimą, nes paaiškėjo, kad dalis įmonių netinkamai tvarkė surinktas draudimo įmokas, jas naudojo kitiems įmonės tikslams tenkinti ir pažeidė teisės aktų reikalavimus. Be to, paaiškėjo, kad įmonės teikia neteisingą informaciją priežiūros institucijai. Joms paskirtos baudos turėtų tapti rimtu perspėjimu rinkos dalyviams griežtai laikytis veiklos reikalavimų“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Lietuvos banko parengtos specialiam patikrinimui skirtų testų užduotys apėmė draudimo brokerių įmonių veiklos, susijusios su draudimo sutarčių platinimu, įmokų surinkimu ir jų pervedimu draudimo įmonėms, sritį.

Draudimo brokerių įmonės turėjo pateikti informaciją apie turimas lėšas atskirose sąskaitose (šiose sąskaitose kaupiamos surinktos draudimo įmokos, kurios gali būti naudojamos tik atsiskaitymams su draudikais) ir kitose sąskaitose bei kasoje. Įmonės taip pat pateikė duomenis apie turimus įsipareigojimus draudimo įmonėms. Buvo tikrinama, ar įsipareigojimai (skolos) draudimo įmonėms sutampa su brokerių įmonių turimu pinigų likučiu atskirose sąskaitose. Savo ruožtu draudimo įmonių buvo prašyta pateikti duomenis apie brokerių įmonių įsipareigojimus joms už jų vardu sudarytas draudimo sutartis. Tikrinta, ar brokerių įmonių finansinėse ataskaitose nurodytų įsipareigojimų draudimo įmonėms dydis sutampa su draudimo įmonių nurodytomis gautinomis sumomis iš draudimo brokerio įmonių.

Penkios draudimo brokerių įmonės pateikė Lietuvos bankui neteisingą informaciją, neparodė įsipareigojimų draudimo įmonėms nei finansinėse ataskaitose, nei papildomai pateiktoje informacijoje, kadangi neturėjo pakankamai lėšų atskirose sąskaitose. Jos netinkamai tvarkė surinktas draudimo įmokas, jas naudojo kitiems įmonės tikslams tenkinti. Poveikio priemonės pritaikytos atsižvelgiant į teisės aktų pažeidimus ir juose nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Baudos skirtos šioms įmonėms: UADBB „RDD“ – 10 000, UADBB „Sandėjas“ – 5 000, UADBB „Olvirga“ – 4 000, UADBB „Euromaksas“ – 250 eurų, o UADBB „Destinija“ buvo įspėta.

Šiuo metu rinkoje veikia 97 draudimo brokerių įmonės. Per pirmąjį specialaus patikrinimo etapą patikrintos 32 įmonės. Jos buvo atrinktos pasitelkus draudimo brokerių rizikos vertinimo modelį, atrenkant pagal rizikingumo kategoriją įmones ir praplečiant sąrašą įmonėmis (pasitelkus ekspertinį vertinimą), kurios jau yra sukėlusios abejonių dėl teikiamų duomenų teisingumo, dažnai koreguojamų duomenų ar kitokių veiksnių. Tokio sisteminio patikrinimo antrasis etapas vyks kitais metais.