Lietuvos bankas
2020-10-28
11

Šiandien Lietuvos banko inicijuotam unikaliam viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo projektui uždegta žalia šviesa – Vyriausybė pritarė Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro steigimui. 

„Šis sprendimas rodo, kad pinigų plovimo prevencijai Lietuva skiria dėmesį aukščiausiu lygiu. To siekiame suvieniję viešojo sektoriaus institucijų ir finansų rinkos dalyvių pastangas. Tai stiprus signalas kovoje su pinigų plovimu“, – sako Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežūros tarnybos direktorė. 

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centras steigiamas siekiant sutelkti viešojo ir privačiojo sektorių pastangas kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ir stiprinti prevencijos sistemą. Jo steigėjai yra Finansų ministerija, Lietuvos bankas, komerciniai bankai. Ateityje prie centro veiklos bus kviečiami prisijungti ir kiti finansų rinkos dalyviai. Planuojama, kad į jo veiklą įsitrauks Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir prokuratūros atstovai.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro veiklos tikslai: 
• dalytis informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tipologijas, tam sukurti specialią informacijos apsikeitimo platformą ir padėti visai finansų rinkai tinkamai identifikuoti ir valdyti rizikas;  
• atlikti tyrimus, vertinimus ir analizes, rengti gaires, rekomendacijas, metodikas ir teisėkūros iniciatyvas tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą;  
• padėti privačiojo sektoriaus subjektams atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimą; 
•    stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius;  
• viešinti bendradarbiavimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo Lietuvoje veiklą.