Lietuvos bankas
2021-08-09
11

Lietuvos bankas kviečia finansų rinkos dalyvius išsakyti savo nuomonę dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos atitikties pareigūno vaidmens ir atsakomybės gairių. 

2021 m. rugpjūčio 2 d.  Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority) paskelbė viešosioms konsultacijoms naujas gaires, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos atitikties pareigūno vaidmeniu ir atsakomybe (angl. Guidelines on the role, tasks and responsibilities of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) compliance officers). 

Šiose gairėse išdėstytos nuostatos dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos atitikties pareigūno vaidmens, užduočių ir atsakomybės, jo ir valdymo organų sąveikos tiek atskirose bendrovėse, tiek ir grupės lygiu. Europos bankininkystės institucijos nuomone, šie pareigūnai turi turėti pakankamą sprendimų priėmimo teisę, kuri leistų jam savo iniciatyva siūlyti reikalingas ar tinkamas priemones, kad būtų užtikrintas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos efektyvumas. 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. lapkričio 2 d. per Europos bankininkystės institucijos interneto svetainę. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad rugsėjo 28 d. Europos bankininkystės institucija rengia viešą virtualų svarstymą dėl gairių projekto, dalyvauti galės visi užsiregistravę asmenys. 

Daugiau informacijos apie paskelbtas gaires ir susijusius klausimus.

Būtume dėkingi, jeigu išsakyta nuomone pasidalytumėte ir su Lietuvos banku persiųsdami savo pastabas arba nuomonę el. paštu [email protected]