Lietuvos bankas
2012-06-13

Lietuvos banko darbuotojai sukūrė automatizuotą piktnaudžiavimo vertybinių popierių rinka signalų generavimo sistemą, kuri padės iš didelio AB Nasdaq OMX Vilnius biržoje ir už jos ribų sudarytų sandorių ir teiktų pavedimų srauto išskirti įtartinus ir galimai piktnaudžiavimo rinka požymių turinčius atvejus.

Naujoji piktnaudžiavimo rinka signalų generavimo sistema pajėgi nustatyti 11 nesąžiningos prekybos vertybiniais popieriais požymių, iš jų – uždarymo kainos žymėjimas, prekyba su savimi, pavedimų teikimas neketinant jų įgyvendinti, aktyvios prekybos įspūdžio sudarymas, pasinaudojimas viešai neatskleista informacija ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas didžiausią žalą pasitikėjimui vertybinių popierių rinka darančiai problemai – tai asmenų, disponuojančių viešai neatskleista informacija, prekybai vertybiniais popieriais.

„Prekybos vertybiniais popieriais stebėsena bus veiksmingesnė, tai yra bus operatyviau reaguojama į nustatomus nesąžiningos prekybos atvejus, sumažės rankinio darbo, tuo pačiu ir klaidų tikimybė. Sistema išrinks visus įtartinus sandorius, o mums reikės įsitikinti, ar sistemos sugeneruoti įtarimai pagrįsti ir ar yra pagrindas pradėti tyrimą, – sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas Vaidas Cibas. – Be to, šiais metais planuojama didinti naujos sistemos generuojamų signalų skaičių ir tobulinti jau sukurtus signalus, kurie padėtų veiksmingai nustatyti nesąžiningos prekybos atvejus“.

Lietuvos banko specialistai taip pat sukūrė grafinę prekybos vertybiniais popieriais analizės programą, veikiančią kartu su automatizuota piktnaudžiavimo vertybinių popierių rinka signalų generavimo sistema. Signalų generavimo sistema nustato neįprastos prekybos vertybiniais popieriais atvejus, o grafinė prekybos vertybiniais popieriais analizės sistema analizuoja įtartinos prekybos atvejus grafinės analizės priemonėmis, padeda tinkamai įvertinti nagrinėjamą situaciją vertybinių popierių rinkoje ir nustatyti, ar tam tikri prekybos atvejai atitinka piktnaudžiavimo rinka kriterijus.

Yra dvi pagrindinės piktnaudžiavimo rinka formos: tai manipuliavimas rinka ar pasinaudojimas viešai neatskleista informacija. Draudimai piktnaudžiauti rinka nustatyti Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 ir 63 straipsniuose. Teisės aktai už piktnaudžiavimo rinka draudimų pažeidimą nustato griežtą administracinę atsakomybę: fiziniams asmenims – iki 60 tūkst., o juridiniams – iki 200 tūkst. Lt arba iki trigubo neteisėtai gautos naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio baudą.