Lietuvos bankas
2021-04-19
11

Nepaisant COVID-19 pandemijos, sutelktinio finansavimo platformų operatorių (SPFO) rinka ir toliau augo – smarkiai didėjo tiek finansuojamų projektų skaičius, tiek suteikiamas finansavimas. 2020 m. SPFO finansuota suma padidėjo 141 proc. ir siekė 39,6 mln. Eur, o sudarytų sandorių skaičius padidėjo 77 proc. ir sudarė 155 tūkst. vnt.

„Lietuvoje aktyviai veikiančios sutelktinio finansavimo platformos puikiai susitvarkė su pandemijos iššūkiais. Praėjusiais metais dėl koronaviruso pandemijos šalies ekonomikai patyrus šoką, smulkieji verslai pradėjo ieškoti alternatyvių pajamų šaltinių, todėl sutelktinis finansavimas tapo viena iš pagrindinių finansavimo alternatyvų bankams“, – sako Jekaterina Govina, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė.

Per 2020 m. per SFPO finansuota 650 projektų, ir tai yra 84,6 proc. daugiau nei 2019 m. SFPO taip pat tampa vis aktyvesniais nacionalinių plėtros įstaigų partneriais. Pavyzdžiui, per šias platformas buvo teikiama parama verslui pagal pagalbos verslui programą „Avietė“.

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, SFPO sąraše buvo 15 SFPO (per metus – 2 nauji operatoriai), iš jų aktyviai veiklą vykdė 8, kiti 7 veiklos dar nebuvo pradėję vykdyti. Šeši SFPO padėjo finansuoti projektus, susijusius su NT verslo finansavimu, o per kitus SFPO buvo finansuojami kiti, mažesni verslo projektai, refinansuojamos verslo paskolos ir pritraukiamos apyvartinės lėšos.            

Ataskaitiniu laikotarpiu NT projektų ir kito verslo finansavimo srityse užfiksuota daugiau pradelstų mokėjimų – ilgiau nei 90 d. pradelstų mokėjimų skaičius išaugo 110 proc., palyginti su 2019 m. Padidėjęs projektų, su kuriais susiję finansiniai įsipareigojimai investuotojams vėluojami vykdyti, skaičius gali būti siejamas su 2020 m. COVID-19 pandemija ir jos sukeltais ekonominiais padariniais (ekonomikos nuosmukiu, išaugusiu nedarbu, stabdomais NT projektais, neužtikrintumu rinkose).

2020 m. didžiausios vidutinės metinės palūkanos buvo mokamos už projektus, susijusius su verslo finansavimu (vidutiniškai 13,2 %), o projektai, susiję su NT verslo finansavimu, investuotojams vidutiniškai generavo 9,42 proc. palūkanas.

Per sutelktinio finansavimo platformas galima investuoti į jose viešai paskelbtus įvairius verslo projektus (pvz., naujo verslo kūrimo, verslo ar nekilnojamo turto vystymo). Sutelktinio finansavimo platformas valdo SFPO. Pastarųjų veiklą prižiūri Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme nustatyta tvarka. Lietuvoje vykdyti veiklą gali tik į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įtraukti SFPO.

Išsamią SPFO 2020 m. veiklos apžvalgą rasite čia.