Lietuvos bankas
2020-08-20
11

Nepaisant koronaviruso sukelto nuosmukio finansų rinkose, per šių metų pirmuosius 6 mėnesius bendras II pakopos pensijų fondų (PF) turtas išliko beveik nepakitęs ir sudarė 3 849 mln. eurų. PF dalyviai per šį laiką pervedė 139 mln. eurų, dar 61 mln. sudarė valstybės paskata kaupiantiesiems. Per šių metų pirmąjį pusmetį II pakopos PF pradėjo kaupti daugiau kaip 5,5 tūkst. naujų dalyvių. 

„Pirmąjį šių metų pusmetį vyravęs neapibrėžtumas finansų rinkose kaip šaltas dušas paveikė ir pensijų fondų rezultatus. Nors besibaigiant pirmajam metų ketvirčiui finansų rinkos patyrė didžiulį nuosmukį, tačiau jau antrąjį ketvirtį pastebimi optimizmo teikiantys akivaizdūs atsigavimo ženklai, o pensijų fondų grąža nuo jų veiklos pradžios yra teigiama visose pensijų fondų amžiaus grupėse. Pensijų fondai yra skirti ilgalaikiam kaupimui, todėl kaskart reikėtų vertinti ilgojo laikotarpio rezultatus, o ne trumpalaikius svyravimus“, - sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Praėjusiais metais rekordišką teigiamą grąžą skaičiavusiems II pakopos PF šių metų pirmasis pusmetis nebuvo toks sėkmingas – dėl finansų rinkų svyravimų beveik visų PF grąža buvo neigiama. 

Bendra vidutinė svertinė grąža buvo –5,6 proc., mažiausiai smuko arčiausiai pensijos esančių dalyvių, t. y. 1956–1960 gimimo metų tikslinės grupės, pensijų grąža – jų vidutinis svertinis pokytis sudarė –1,9 proc. Taip yra todėl, kad pagal gyvenimo ciklo koncepciją, kai tikslinės grupės dalyvių amžius didėja, PF investuoja į mažiau rizikingus vertybinius popierius, todėl prisiimama PF rizika yra mažesnė ir vieneto vertės svyravimai yra nuosaikesni. Todėl gyvenimo ciklo fondų sistema apsaugo jautriausius PF dalyvius nuo sukaupto turto sumažėjimo. 

III pakopos pensijų fondai 
2020 m. įsteigtas vienas naujas III pakopos PF – jų skaičius pasiekė 16. Bendras III pakopos PF valdomas turtas per pirmąjį pusmetį paaugo beveik 4,45 mln. Eur, ir birželio pabaigoje sudarė 140,01 mln. Eur. Dalyvių, kaupiančių pensiją III pakopos PF, skaičius per 2020 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 1 808 dalyviais, birželio mėn. pabaigoje jų buvo 73 588.  

Per pirmuosius 6 šių metų mėnesius visų PF vienetų vertės pokyčiai buvo neigiami: vidutiniškai III pakopos PF uždirbo neigiamą –3,7proc. grąžą. Geriausiai sekėsi obligacijų PF (svertinis vidurkis sudarė –0,7 %). Didžiausią riziką prisiimančių akcijų PF svertinė grąža buvo –3,7 proc. 

2020 m. Lietuvos bankas pradėjo skelbti naujus PF išlaidų rodiklius. Siekdamas, kad II pakopos PF dalyviai galėtų tiksliau įvertinti, kokios yra kiekvieno PF veiklos ir valdymo išlaidos, Lietuvos bankas pradėjo skelbti bendrojo atskaitymo rodiklį, bendrąjį išlaidų koeficientą ir tikėtiną sąlyginį bendrąjį išlaidų koeficientą

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga (2020 I pusmetis)