Lietuvos bankas
2021-06-25
11

2021 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per penkis šių metų mėnesius padidėjo1 719,1 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) – 145,6 mln. Eur. Per 2021 m. gegužės mėn. paskolos Lietuvos namų ūkiams2, ne finansų bendrovėms, finansų3 ir valdžios sektoriams išaugo atitinkamai 110,5 mln., 70,0 mln., 41,7 mln. ir 2,0 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 841,4 mln. ir 19,2 mln., o paskolos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 972,3 mln. ir 33,8 mln. Eur. 2021 m. gegužės pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,7 mlrd., 335,0 mln., 11,5 mlrd. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 94,8 mln., 6,4 mln. ir 9,4 mln. – iki atitinkamai 9,5 mlrd., 719,1 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 125,8 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. – 6,9 mlrd. Eur. Namų ūkių, valdžios ir finansų sektorių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 143,4 mln., 133,1 mln. ir 39,9 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 190,6 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 3,9 mlrd., 2,6 mlrd., 274,3 mln. ir 165,0 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. gegužės pabaigoje sudarė atitinkamai 18,9 mlrd., 9,2 mlrd., 2,9 mlrd. ir 971,0 mln. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 175,1 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 153,7 mln. – iki atitinkamai 15,0 mlrd. ir 9,2 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,02 proc. p. – iki 3,33 proc. Paskolų kitiems tikslams palūkanų normos sumažėjo 0,54, o vartojimui ir būstui įsigyti jos padidėjo po 0,02 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. gegužės mėn. sudarė atitinkamai 5,05, 8,62 ir 2,20 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Penktą mėnesį iš eilės didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Penktą mėnesį iš eilės didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Penktą mėnesį iš eilės didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Penktą mėnesį iš eilės didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (109 KB download icon)