Lietuvos bankas
2020-04-30
  • pranesimas.png
     
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino Pranešimą apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą ir Lietuvos banko 2019 metų ataskaitą. Jie skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje. Kartu skelbiamas ir 2019 m. Lietuvos banko finansinių ataskaitų rinkinys.

„Pasaulio ekonomikos augimą jau kurį laiką stabdė tarptautinės prekybos konfliktai, užsitęsusi nežinia dėl Brexito, o metų pabaigoje kilęs koronaviruso (COVID-19) protrūkis sukėlė neregėto masto sukrėtimą ir ekstremalų neapibrėžtumą. Atsižvelgdama į tai, Eurosistema, kuriai priklauso ir Lietuvos bankas, palaikė mažų palūkanų aplinką ir palankias skolinimosi sąlygas, nuosekliai įgyvendino kitas ekonomikos skatinimo priemones“, – įžanginiame žodyje nurodo Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

2019–2020 m. sandūroje minėjome euro Lietuvoje penkmetį – Lietuvos banko ekspertų atliktos studijos rezultatai patvirtino, kad nauda gerokai viršijo sąnaudas. Visavertė narystė Eurosistemoje atsipirks ir kovojant su 2020 m. ekonomikos iššūkiais – pirmiausia su pasaulį sudrebinusiu koronavirusu: šį kartą, skirtingai nei 2009 m., turime galimybę naudotis pinigų ir makroprudencinės politikos bei kitomis euro zonos šalims skirtomis finansinės paramos priemonėmis, kurios padės skatinti ekonomiką.

Kaip nustatyta Lietuvos banko įstatyme, Lietuvos bankas skelbia ir leidžia atskiru leidiniu metų ataskaitą. Joje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant finansų rinkos priežiūrą, makroprudencinę politiką ir kitas įstatyme nustatytas funkcijas, apie šalies makroekonominę padėtį,, taip pat apie banko veiklos rezultatus. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Lietuvos bankas pateikia Seimui ir paskelbia jas viešai. Be to, Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia pranešimus Seimui apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.

Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbta:
•    Lietuvos banko 2019 metų ataskaita
•    Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinys
•    Pranešimas apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą